Bütüncül Yaklaşım İçin Transkültürel Hemşirelik


Turğut F., KUMAŞ G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019