Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impacts of beta-estradiol on intestinal injury in newborn rats

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.29, ss.1935-1940, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ameliorating effects of curcumin on nicotine-induced mice testes

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.549-560, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pankreas-Kemik-Testis Ekseni

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.24, ss.355-367, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Somit Gelişimin Moleküler Mekanizması

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, no.4154481, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Somit Gelişiminin Moleküler Mekanizması

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.22, ss.362-376, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Apoptoz ve Nekrozun Moleküler Mekanizması

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.20, ss.145-158, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kapasitasyonun Moleküler Temelleri

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.19, ss.12-24, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kapasitasyonun Moleküler Temelleri

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, no.4154484, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparation Of The Myotoxic Effects Of Levobupivacine, Bupivacaine And Rapivacaine: Electron Microscopic Study.

TARK 2014 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Deneysel Bisfenol-A Kullanımının Testis Yapısına Etkileri

12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2014