Pankreas-Kemik-Testis Ekseni


Creative Commons License

COŞKUN G.

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.24, sa.3, ss.355-367, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 24 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.355-367

Özet

Kemik; hareket ve destek fonksiyonuna sahip vücudun en büyük organıdır. Hormonal uyarılarla regüle olan kemik dokunun, kendisi de endokrin bir organ olarak davranır. Osteokalsin başta olmak üzere pek çok peptid yapıda hormon salgılar. Osteoblastlarda sentezlenen osteokalsin’in: “karboksile (inaktif) osteokalsin ve dekarboksile (aktif) osteokalsin” olmak üzere 2 formu bulunmaktadır. İnaktif osteokalsin, kemik matriksinde bulunurken aktif osteokalsin kan dolaşımına verilir ve multifonksiyonel hormon olarak davranır. Aktif osteokalsin; enerji metabolizması ve erkek fertilitesini regüle eder. Geçtiğimiz on yılda sayısız epidemiyolojik, genetik ve biyokimyasal çalışmada, kemik dokunun aktif osteokalsin aracılığıyla pankreas, adipoz doku ve gonadlar ile arasındaki hormonal bağlantıları gösterilmiştir. Bu makalede hipotalamohipofizyal testis ekseninden bağımsız olarak testosteron sentezini uyaran yeni tanımlanmış pankreas-kemik-testis ekseninin mekanizması tartışılmıştır.

Bone which has movement and support functions, is the largest organ of the body. Bone is regulated by hormonal signal but it also acts as an endocrine organ. Many peptide hormones such asosteocalcin are secreted from bone. Osteocalcin which is an osteoblast derived hormone, has two forms: “carboxylated (inactive) osteocalcin and decarboxylated (active) osteocalcin”. While inactive osteocalcin is found in bone matrix, active osteocalcin is given to blood circulation and acts as a multifunctional hormone. In the past ten years, numerous epidemiological, genetic and biochemical studies have revealed hormonal links between bone and pancreas, adipose tissue, gonads via active osteocalcin. In this review, a newly defined pathwaycalled pancreas-bone-testis axis which stimulates testosterone synthesis independent of hypothalamic hypophyseal testicular axis, is discussed.