Doç.Dr.

FATİH KARAOĞLAN


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Müh.

Mineraloji - Petrografi

Eğitim Bilgileri

2005 - 2012

2005 - 2012

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Abd, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Abd, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendilik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağındaki Ofiyolitik Ve Granitik Kayaçların Jeokronolojisi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

2005

2005

Yüksek Lisans

Günedoğru-Beğre (Doğanşehir-Malatya) arasında yüzeylenen tektonomagmatik birimlerin petrografisi ve jeokimyası

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Jeoloji , Mineraloji-Petrografi, Jeokronoloji, Mineraloji ve Kristalografi, Petrografi ve Petroloji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh.

2013 - 2019

2013 - 2019

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

2006 - 2011

2006 - 2011

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Genel Mineraloji

Lisans

Lisans

Özel Mineraloji

Lisans

Lisans

Mineraloji ve Petrografi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Tracking the uplift of the Bolkar Mountains (south-central Turkey): evidence from apatite fission track thermochronology

KARAOĞLAN F.

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.25, ss.64-80, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Elektrik Alan Şiddetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

Yüksel M. , Karaoğlan F.

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Fen ve Mühendislik Bilimleri, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.586-592

2019

2019

Likya ofiyolitlerinde izole daykların ve metamorfik dilimin U-Pb ve Ar-Ar jeokronolojisi

PARLAK O. , dunkl ı., Quadt A., Karaoğlan F. , zhang c., wang l., et al.

72. Türkiye jeoloji kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.502

2018

2018

The OSL dating of the terrace deposits of the main branch of the Seyhan River (Adana, Turkey)

KARAOĞLAN F. , ÇAN T. , TOPAKSU M. , YÜKSEL M. , DOĞAN T.

11th International Conference On Luminescence And ESR Dosimetry (LumiDoz-11), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.10

2018

2018

BOLKAR DAĞLARININ YÜKSELİMİNİN APATİT FİZYON İZİTERMOKRONOLOJİSİ KULLANARAK BELİRLENMESİ

KARAOĞLAN F. , ÇAN T. , TOPAKSU M. , YÜKSEL M. , DOĞAN T.

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.379-380

2017

2017

From source to sink in SE Anatolia: The detrital zircon U-Pb chronologyof the Malatya basin

KARAOĞLAN F.

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.148

2017

2017

The initiation of the Malatya-Ovacık fault zone: Evidence from apatite fission track thermochronology

Şimşek T., KARAOĞLAN F. , Jonckheere R.

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.1, ss.147

2016

2016

Dating the collisional events along the Southeast Anatolian Orogenic Belt TURKEY

KARAOĞLAN F. , Jonckheere R., Zhu D., Hames W.

13th International Symposium on Gondwana to Asia, Trivandrum, Hindistan, 18 - 22 Kasım 2016, cilt.22, ss.20-23

2016

2016

Applying Apatite Fission Track Thermochronology to the Collision Zones The Doğanşehir Granitoid SE Anatolia

KARAOĞLAN F. , Şimşek T., Jonckheere R.

10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

2016

2016

TOROS KUŞAĞI OFİYOLİTLERİ VE TABANINDAKİ METAMORFİK DİLİMİN U PB JEOKRONOLOJİSİ

PARLAK O. , ŞİMŞEK E. , Öztürk S. E. , Şimşek G., Şimşek T., Alastair R. H. , et al.

69. TÜRKİYE JEOLOLİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.16-17

2016

2016

Toros kuşağı ofiyolitleri ve tabanındaki metamorfik dilimin U-PB jeokronolojisi

PARLAK O. , ŞİMŞEK E. , Robertson A., Karaoğlan F.

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.16-17

2015

2015

Investigation of Thermoluminescence Glow Peaks of Natural Apatite Crystal

TOPAKSU M. , Karaman T., YÜKSEL M. , DOĞAN T. , KARAOĞLAN F. , ŞİMŞEK E.

THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND ESR DOSIMETRY, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.61 Creative Commons License

2015

2015

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı Boyunca Aktif Kıta Kenarının Yükselimi

ŞİMŞEK T., KARAOĞLAN F. , ŞİMŞEK G., ŞİMŞEK E. , Raymond J.

68. Turkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2015, cilt.1, ss.240-241

2014

2014

Timing of tectonic events during South Neotethyan Convergence SE Anatolia

Robertson A. H. , PARLAK O. , USTAÖMER T., TASLI K., İNAN N., Yıldırım N., et al.

XXth Congress of the Carpatian BalkanGeological Association, Tirane, Arnavutluk, 24 - 26 Eylül 2014, ss.42

2014

2014

Upper Cretaceous HP-LT metamorphism along the leading edge of the Mesozoic Bolkardag platform, southern Turkey

PARLAK O. , KOP A., ROBERTSON A. H. , KARAOĞLAN F. , NEUBAUER F., KÖPKE J.

European Geosciences Union General Assembly 2014 (EGU2014), Viyana, Avusturya, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.3665

2014

2014

Güney Neotetis'in Kapanması ile İlişkili Olayların Yaşlandırılması, GD Anadolu

PARLAK O. , KARAOĞLAN F.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.356-357

2013

2013

Ophiolite emplacement and granitoid intrusions related to subduction of the Inner Tauride Ocean (ITO) in Central Anatolia

PARLAK O. , KARAOĞLAN F.

International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibiton of Turkey, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2013, ss.331-334

2013

2013

High- to low-temperature thermochronological evolution of the southeast Anatolian orogenic belt

PARLAK O. , KARAOĞLAN F.

19th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibiton of Turkey, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2013, cilt.1, no.1, ss.335-338

2010

2010

Petrology of the Ispendere (Malatya) ophiolite from the Southeast Anatolia: implications for the Late Mesozoic evolution of the southern Neotethyan Ocean

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , Rizaoglu T., NURLU N. , Bagci U., HÖCK V., et al.

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, cilt.372, ss.219-247 identifier identifier

2012

2012

Diversity of ophiolites from the Southeast Anatolia implications for the late Cretaceous tectonics of the Southern Neotethys

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , Robertson A. H. , Koller F.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, cilt.1, ss.18

2012

2012

Tectonic significance of ophiolites emplaced to the base of the Eastern Tauride active margin

RIZAOĞLU T., PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , BAĞCI U.

Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals, Trabzon, Türkiye, 16 - 22 Mayıs 2012, cilt.1, ss.37

2012

2012

Geochemistry, geochronolgy and tectonic significance of the Berit high-temperature meta-ophiolite

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , THÖNİ M., ROBERTSON A. H. , OKAY A. İ. , KOLLER F.

Field Workshop ?Ophiolites and related ore and industrial minerals?, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, cilt.1, no.1, ss.32

2012

2012

The cooling and unroofing histories of the magmatic intrusions along the Southeast Anatolian Orogenic Belt.

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , HEJL E., NEUBAUER F., KOP A.

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 07 Nisan 2012, cilt.1, no.1, ss.88-91

2010

2010

Geochronology of Turkish Ophiolites: LA-ICP-MS Zircon U-Pb Ages From The Inner Tauride And Bitlis-Zagros Suture Zones

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , KLÖTZLİ U., KOLLER F., RIZAOĞLU T.

7th Internatıonal Symposıum On Eastern Medıterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.4

2010

2010

The Temporal Evolution of Arc Magmatisms Beneath The Tauride Active Continental Margin

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , HEJL E., NEUBAUER F., KLÖTZLİ U., KOLLER F.

7th Internatıonal Symposıum On Eastern Medıterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.7

2010

2010

Geochronology of ophiolites in Turkey implications for Neotethyan geodynamics in Eastern Mediterranean

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , RIZAOĞLU T., BAĞCI U.

20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, Macaristan, 21 - 27 Ağustos 2010, cilt.6, ss.585

2010

2010

The Initiation of the Neotectonic era in Eastern Turkey: Evidence from Apatite Fission Track Geochronology

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , HEJL E., KOP A.

12th International Conference on Thermochronology, Glasgow, İskoçya, 16 - 20 Ağustos 2010, ss.295

2010

2010

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Yeralan İspendere (Malatya) Ofiyoliti?nin Tektonik Ortamı ve Önemi

NURLU N. , PARLAK O. , Rızaoğlu T., KARAOĞLAN F. , Bağcı U., Önal A., et al.

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.12-14

2009

2009

Isotope geochemistry and geochronology of unusual granitoid and ophiolite bodies along the SE Anatolian orogen, Turkey

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , THÖNİ M., KLÖTZLİ U., KOLLER F.

Alpine Ophiolites and Modern Analogues Workshop, Parma, İtalya, 30 Eylül - 02 Ekim 2009, ss.38-39

2009

2009

Geochronology and isotope geochemistry of the ophiolites and granitoids along the southeast Anatolian orogenic belt.

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , KLÖTZLİ U., THÖNİ M., KOLLER F., HEJL E., et al.

62th Geological Kurultai of Turkey, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2009, cilt.1, no.1, ss.846-847

2008

2008

Geochronology of Ophiolites and Granitoids within the Southeast Anatolian Orogen

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , Koller F., KLÖTZLI U., Hejl E., NEUBAUER F., et al.

Workshop on Ophiolites and the Palaeogeographic and Tectonic Reconstruction of the Alpine-Carpatian-Dinaric Orogenic Belt for the Occasion of the 65th Birthday and Retirement of Prof. Dr. Volker HÖCK, Salzburg, Avusturya, 14 Kasım 2008, cilt.1, ss.26

2008

2008

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Yeralan Ofiyolitler ve Granitoyidlerin Jeokronolojisi

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , RIZAOĞLU T., BAĞCI U.

Prof. Dr. Servet Yaman Maden Yatakları ve Jeokimya Çalıştayı, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, cilt.1, ss.15-17

2008

2008

Güneydoğu Anadolu Orojenij Kuşağı'nda yeralan ofiyolitler ve granitoyidlerin jeokronolojisi

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , RIZAOĞLU T., BAĞCI U.

Prof. Dr. Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, ss.15

2007

2007

Timing of subduction related magmatism and metamorphism during the evolution of the southeast Anatolian orogen Turkey

PARLAK O. , RIZAOĞLU T., KARAOĞLAN F. , Hames W., Billor Z.

European Geosciences Union General Assembly, Viyana, Avusturya, 15 - 20 Nisan 2007, cilt.9, ss.5990

2007

2007

TIMING OF MAGMATISM AND METAMORPHISM DURING THE EVOLUTION OF THE SOUTHEAST ANATOLIAN OROGEN TURKEY

PARLAK O. , RIZAOĞLU T., KARAOĞLAN F. , Billor Z., Hames W.

The 56th Annual Meeting of the Southeastern Section of the Geological Society of America, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 30 Mart 2007, cilt.39, ss.13

2006

2006

Geochemistry and tectonic significance of the Doğanşehir Malatya granitoid

KARAOĞLAN F. , PARLAK O.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mart 2006, cilt.1, ss.495-496

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Evidence of Eocene high-temperature/high-pressure metamorphism of ophiolitic rocks and granitoid intrusion related to Neotethyan subduction processes (Doğanşehir area, SE Anatolia)

KARAOĞLAN F. , PARLAK O. , ROBERTSON A. H. F. , KOLLER F., KLOTZLI U., THÖNI M.

Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region, Robertson Alastair Harry Forbes, Parlak Osman, Ünlügenç Ulvi Can, Editör, The Geological Society Publishing House, London, ss.249-272, 2013

2013

2013

Petrology of the İspendere (Malatya) ophiolite from the Southeast Anatolia: Implications for the Late Mesozoic evolution of the southern Neotethyan ocean

PARLAK O. , KARAOĞLAN F. , RIZAOĞLU T., NURLU N.

Geological development of Anatolia and the easternmost Mediterranean region, Alastair HF Robertson, Osman Parlak, Ulvi Can Ünlügenç, Editör, Geological Society of London, Londrina, ss.219-247, 2013

2013

2013

Petrology of the İspendere (Malatya) ophiolite from the Southeast Anatolia: implications for the Late Mesozoic evolution of the southern Neotethyan Ocean

Parlak O. , Karaoğlan F. , Rızaoğlu T., Nurlu N. , Bağcı U., Höck V., et al.

Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region, Robertson Alastair Harry Forbes, Parlak Osman, Ünlügenç Ulvi Can, Editör, The Geological Society Publishing House, Londrina, ss.219-247, 2013

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

American Geophysical Union

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Mineralogical Society of America

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Geological Society of America

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2014

Nisan 2014

İnternational Journal of Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Geoscience Frontiers

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

19th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibiton of Turkey

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

Field Workshop 'Ophiolites and related ore and industrial minerals'

Katılımcı

Tranzon-Türkiye

2012

2012

V. Jeokimya Sempozyumu

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2012

2012

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2010

2010

7th Internatıonal Symposıum On Eastern Medıterranean Geology

Katılımcı

Adana-Türkiye

2010

2010

12th International Conference on Thermochronology

Katılımcı

Glasgow-İskoçya

2009

2009

Alpine Ophiolites and Modern Analogues Workshop

Katılımcı

Parma-İtalya

2009

2009

MINPET 2009 AND 4TH MINERAL SCIENCES IN THE CARPATHIANS CONFERENCE

Katılımcı

Budapeşte-Macaristan

2009

2009

62th Geological Kurultai of Turkey

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

Prof. Dr. Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

Katılımcı

Adana-Türkiye

Burslar

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Research Stays for University Academics and Scientists, 2015

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

The petrology, geochemistry and tectonic evolution of the Turkey-Tibetan Tethyan Orogenic Belt

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Yurt Dışı Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 348

h-indeksi (WOS): 10