Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Multimedia Courseware Design Based on Cognitive Theory of Multimedia Learning on Academic Achievement and Instructional Efficiency

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.405-422, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok ortamlı öğrenmede ikili kodlama kuramı ve bilişsel model

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.121-135, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multimedya uygulamalarında ikili kodlama kuramı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.29-44, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öz-Düzenleyici Öğrenme Kavramına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması

VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE, 10 - 13 Eylül 2020

DİJİTAL ÖYKÜLEME KAVRAMINA YÖNELİK BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1600-1607

Siber Zorbalık Kavramı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Meta-Sentez Çalışması

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.1

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıkları: Çukurova Üniversitesi Örneği

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Can Analogies Support Elementary School Students? Meaningful Learning Performance: Classical Analogies versus Participatory Analogies

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, cilt.1, ss.201

University Students' Attitudes towards Computer Programming: Sample of a Vocational High School in Turkey

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, cilt.1, ss.184

Sosyal Medya-Teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1085-1086

SOSYAL MEDYA/TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1085-1086

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Konusunda Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenligi Konusunda Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008, cilt.1, ss.1181-1189

WWW İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri

VI. ”Türkiye’xxde Internet” Konferansı, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2000, ss.1

Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Tekniklerin Kullanılması

1. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

MBOT’U NASILTANIMLARIM?

KODLARDAN ROBOTLARA, Ozan ŞENKAL, Editör, PEGEM, Ankara, ss.26-56, 2019

LEGO NEDİR?

KODLARDAN ROBOTLARA, Şenkal Ozan, Editör, PEGEM, Ankara, ss.59-107, 2019

Öğrenme ve Öğretim Stratejileri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lili Hurioğlu, Akın Efendioğlu, Editör, Murat Yayınları, Ankara, ss.175-192, 2018

ÖĞRETİM SÜRECİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Efendioğlu, A. Hurioğlu, L., Editör, Murat Yayınları, Ankara, ss.257-278, 2018

EĞİTİM KURUMLARINDAGENEL KONTROL ANALİZİ

EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, OZAN ŞENKAL, Editör, Akademisyen Yayınevi, Adana, ss.113, 2017

EĞİTİM KURUMLARINDA ZORUNLU SORUMLULUKLAR

EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.39-50, 2017

EĞİTİM KURUMLARINDA İSG ÇALIŞMALARI

EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.13-32, 2017

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.5-12, 2017

EĞİTİM KURUMLARINDA GENEL KONTROL ANALİZİ

EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.113-148, 2017

Psiko-Motor Davranışların Ölçülmesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Baştürk, A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.353-365, 2014

Psiko-Motor Davranışların Ölçülmesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Baştürk, Savaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-366, 2014

Veri İletim Ortamları

Bilgisayar Ağları ve İletişim, KUZU, ABDULLAH, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.35-58, 2009