Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1998 - 2002 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Çok ortamlı öğrenmede bilişsel kuram ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının bilişsel yüke, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

 • 2002 Yüksek Lisans

  İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi öğretimindeki akademik başarıya, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı