Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitime Bakış Açısı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI PROFESYONEL EĞİTİM KONFERANSI, Nevşehir, Turkey, 23 August 2021

Lise Öğretmenlerinin Teknostres Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI PROFESYONEL EĞİTİM KONFERANSI, Nevşehir, Turkey, 23 August 2021

Öz-Düzenleyici Öğrenme Kavramına Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması

VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE, 10 - 13 September 2020

DİJİTAL ÖYKÜLEME KAVRAMINA YÖNELİK BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1600-1607

Siber Zorbalık Kavramı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Meta-Sentez Çalışması

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.1

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıkları: Çukurova Üniversitesi Örneği

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

University Students' Attitudes towards Computer Programming: Sample of a Vocational High School in Turkey

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.1, pp.184

Can Analogies Support Elementary School Students? Meaningful Learning Performance: Classical Analogies versus Participatory Analogies

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.1, pp.201

Sosyal Medya-Teknoloji Kullanımı Ve Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1085-1086

SOSYAL MEDYA/TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1085-1086

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Konusunda Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenligi Konusunda Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Aydın, Turkey, 17 - 19 April 2008, vol.1, pp.1181-1189

WWW İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri

VI. ”Türkiye’xxde Internet” Konferansı, Turkey, 9 - 11 November 2000, pp.1

Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Tekniklerin Kullanılması

1. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 1999

Books & Book Chapters

KALİTE GÜVENCESİNİ SAĞLAMADA ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI DERSİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDA TASARLANMASI

in: TYYÇ Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması, Hamutoğlu, N. Burçin; Çukurbaşı, Barış; Kıyıcı, Mübin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.139-166, 2022

TEKNOLOJİ ODAĞINDA EVDE HAYAT BOYU ÖĞRENME

in: Evde Eğitim ve Öğretim İçin Teknoloji Kullanımı: Teori, Uygulamalar ve Geleceğe Bakış, Köse, Utku, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.31-44, 2021

LEGO NEDİR?

in: KODLARDAN ROBOTLARA, Şenkal Ozan, Editor, PEGEM, Ankara, pp.59-107, 2019

MBOT’U NASILTANIMLARIM?

in: KODLARDAN ROBOTLARA, Ozan ŞENKAL, Editor, PEGEM, Ankara, pp.26-56, 2019

Öğrenme ve Öğretim Stratejileri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lili Hurioğlu, Akın Efendioğlu, Editor, Murat Yayınları, Ankara, pp.175-192, 2018

ÖĞRETİM SÜRECİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

in: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Efendioğlu, A. Hurioğlu, L., Editor, Murat Yayınları, Ankara, pp.257-278, 2018

EĞİTİM KURUMLARINDAGENEL KONTROL ANALİZİ

in: EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, OZAN ŞENKAL, Editor, Akademisyen Yayınevi, Adana, pp.113, 2017

EĞİTİM KURUMLARINDA ZORUNLU SORUMLULUKLAR

in: EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.39-50, 2017

EĞİTİM KURUMLARINDA İSG ÇALIŞMALARI

in: EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.13-32, 2017

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

in: EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.5-12, 2017

EĞİTİM KURUMLARINDA GENEL KONTROL ANALİZİ

in: EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ŞENKAL Ozan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.113-148, 2017

Psiko-Motor Davranışların Ölçülmesi

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Baştürk, A., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.353-365, 2014

Psiko-Motor Davranışların Ölçülmesi

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Baştürk, Savaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.351-366, 2014

Veri İletim Ortamları

in: Bilgisayar Ağları ve İletişim, KUZU, ABDULLAH, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.35-58, 2009