Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Burn Injury

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS - VI, 3 - 06 April 2019

Comparison of the TIVA with the different mixture of the Ketofol

European Society of Paediatric Anaesthesia(ESPA) 2017, Glaskow, United Kingdom, 28 - 30 September 2017, pp.12

Comparison of the TIVA with the different mixture of the Ketofol

European Society of Paediatric Anaesthesia(ESPA) 2017, Glaskow, United Kingdom, 28 - 30 September 2017, pp.12

Ventilatör ilişkili pnömonili hastaların takibinde presepsinin rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Gene expression of MICA and MICB in sepsis patient

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.79-80 identifier

Amyloidosis and Difficult Airway

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

Nadir Ancak Ciddi Bir Komplikasyon: Protamin Hipersensivite Sendromu.

türk anestezi ve reanimasyon derneği kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.100-101

Nadir Ancak Ciddi Bir Komplikasyon: Protamin Hipersensivite Sendromu.

türk anestezi ve reanimasyon derneği kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.100-101

Rejyonal Anestezi Eğitici Eğitimi Kursu Üst ekstremite blokları

Rejyonal Anestezi Eğitici Eğitimi Kursu, Turkey, 7 - 08 April 2012

Books & Book Chapters

Bölüm 8 Sedasyon ve Analjezi Uygulanacak Hastanın Değerlendirilmesi

in: Sedasyon ve Analjezi, Dilek Özcengiz, Handan Birbiçer, Editor, Akademisyen Kitabevi, 2019

Kronik respiratuvar yetmezlik hastalarında uzun dönem noninvaziv ventilasyon

in: Noninvaziv mekanik ventilasyon, Dilek Özcengiz, Hülya Sungurtekin, Antonio M. Esquinas, Editor, Akademisyen Kitabevi, 2018

Antikoagülanlar

in: Ortopedi Anestezisi 2, Aysun Yılmazlar, Editor, İntertıp, pp.228-264, 2016

Noninvasive Ventilation with oral mask: Key Determnants and Clinical Evidence

in: Noninvasive Mechanical Ventilation, Antonio M. Esquinas, Editor, Springer International Publishing, pp.21-27, 2016

Noninvasive Ventilation with Oral Mask: Key Determinants and Clinical Evidence. Part I

in: Noninvasive Ventilation, Esquinas Antonio, Editor, Springer, London/Berlin , Newyork, pp.21-26, 2015

Politravmalı hastada anestezi sonrası

in: Ortopedi Anestezisi, Aysun Yılmazlar, Editor, İntertıp, 2015

PSİKOLOJİK HAZIRLIK

in: PEDİATRİK ANESTEZİ, Özcengiz D, Barış S, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.800-810, 2014

Periferik Sinir Blok İşlemleri Atlası

in: Klinik Anesteziyoloji El Kitabı, Özcengiz D,Birbiçer H, İnanoğlu K, Öksüz H, Ganidağlı S., Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1171-1252, 2014

Bölüm 3:Ekipman ve İşlemler, Bölüm 13: Periferik Sinir Blok İşlemleri Atlası

in: Klinik Anesteziyoloji El Kitabı, Özcengiz D, Birbiçer H, İnanoğlu K, Öksüz H, Ganidağlı S., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1171-1252, 2014

Bölüm 3:Ekipman ve İşlemler

in: Klinik Anesteziyoloji El Kitabı, Özcengiz D, Birbiçer H, İnanoğlu K, Öksüz H, Ganidağlı S., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.137-181, 2014

periferik sinir blok işlemleri atlası

in: Klinik Anesteziyoloji El Kitabı, Dilek Özcengiz, Handan Birbiçer, Kerem İnanoğlu, Hafize Öksüz, Süleyman Ganidağlı, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, pp.1171-1255, 2014

Preoperatif psikolojik hazırlık

in: Pediatrik Anestezi, Dilek Özcengiz , Sibel Barış, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, pp.225-237, 2014

Ekipman ve İşlemler

in: Klinik Anesteziyoloji El Kitabı, Dilek Özcengiz, Handan Birbiçer, Kerem İnanoğlu, Hafize Öksüz, Süleyman Ganidağlı, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, pp.137-193, 2014

Antikoagülan ilaç kullanımı ve rejyonal anestezi

in: Rejyonal Anestezi, Güldoğuş A, Gürkan Y., Editor, Nobel Tıp, İstanbul, pp.443-459, 2013

Metrics

Publication

100

Citation (WoS)

124

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

8

Project

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals