Kanser Hastalarında Nöropatik,Visseral ve Somatik Ağrı


GÜLEÇ E.

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Özel Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.21-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Özel Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.21-29

Özet

Kanser ağrısı genellikle etiyolojisi kolay ayrılamayan karışık mekanizmalı bir ağrıdır. Klinik seyir ve sınıflandırmalar diğer ağrı sendromları ile kanser ağrısının özelliklerini birleştirmek gerektiğini gösterir. Kanser ağrısının sınıflandırılması halen tartışmalı bir konudur. Kanser ilişkili ağrının çoğu doğrudan tümörün neden olduğu ağrıdır. Sinir sisteminde primer lezyonun veya disfonksiyonun neden olduğu veya başlattığı ağrı olarak tanımlanan nöropatik ağrıyı sıklıkla yönetmek zordur ve kanserli hastalarda önemli klinik sorunlar oluşturmaktadır. Kanserli hastalarda visseral ağrının kesin prevalansı bilinmemekle birlikte, visseral ağrı yaygındır ve pankreas, karaciğer, gastrointestinal sistem ve akciğer gibi organları içine alan primer veya metastatik tümör infiltrasyonu olan hastalarda görülür. Kanser ağrısı, temel ağrı mekanizmalarını, iletimini, nörotransmitterleri ve reseptörlerini kullanan bir kompleks ağrı sendromudur. Sürekli değişen uyaran ağrı dengesi (örneğin, nöropatik üzerine visseral ağrı), karmaşık bir tabloya ve bunun sonucu olarak karmaşık bir polifarmasi ve ilaç dışı ağrı girişimlerini gerektirebilir.

Anahtar Kelimeler: Kanser; nöropatik ağrı; somatik ağrı; visseral ağrı; nevralji

Cancer pain has a mixed mechanism which can not be easily separated in terms of etiology. The clinical course and classifications demonstrate that the combination of characteristics of cancer pain and other pain syndromes is necessary. Classification of cancer pain is still controversial. Most of the cancer pain is directly caused by tumor. It is often difficult to manage the neuropathic pain which is defined as induced or caused by primary lesion or dysfunction in the nervous system and it causes significant clinical problems in patients with cancer pain. Exact prevalence of visceral pain in patients with cancer are not known, however visceral pain is common and it seen in patients with primary or metastatic tumor infiltration including the pancreas, liver, gastrointestinal tract, and the lung. Cancer pain is a complex pain syndrome using the basic mechanisms of pain, transmission, neurotransmitters and receptors. Continuously changing in balance of pain stimuli (such as visceral pain on neuropathic), may lead to a complex situation and as a result of this polypharmacy and non-drug medication.

Keywords: Cancer; neuropathic pain; somatic pain; visceral pain; neuralgia