Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Survival of AML Patients Relapsing after Hematopoetic Stem Cell Transplantation: A Single Center Experience

60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, United States Of America, 1 - 04 December 2018, vol.132 identifier

BİRİNCİ BASAMAKTA HEMATOLOJİK DURUMLAR PANELİ-ANEMİLER, LÖKOSİT VE TROMBOSİT BOZUKLUKLARI

17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018

LENFOMALARDA MİTOKSANTRON MELFALAN İÇEREN HAZIRLAMA REJİMİ İLE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ

10.ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE HÜCRESEL TEDAVİLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018

THE FREQUENCY OF FINDING FAMILY DONORS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE.

2. JOINT MEETING OF THE TURKISH TRANSPLANTATION SOCIETY, Turkey, 1 - 03 November 2017

IMPROVED OUTCOMES OF ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR ADULT SICKLE CELL DISEASE

4th International Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies (COSTEM), Berlin, Germany, 26 - 29 October 2017

Knowledge and Attitudes Toward Organ Donation and Brain Death Among Medical Staff of Intensive Care Units

14th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP), Geneva, Switzerland, 6 - 09 September 2017, vol.101 identifier

INVESTIGATION OF EXERCISE AND NUTRITION HABITS IN PRE-DIABETIC PATIENTS

5TH CONFERENCE OF THE ASSOCIATION OF GENERAL PRACTUCE/FAMILY MEDICINE OF SOUTH-EAST EUROPE, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017 Sustainable Development

AWARENESS OF BENEFITS OF EXERCISE AND HEALTHY NUTRITION IN DIABETIC-HYPERTENSIVE PATIENTS

5TH CONFERENCE OF THE ASSOCIATION OF GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE OF SOUTH-EAST EUROPE, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017 Sustainable Development

APHERESIS UNIT AGAINST PIGEONS

43RD ANNUAL MEETING OF EBMT, Marseille, France, 26 - 29 March 2017

HEMATOLOJİK KANSERLERDE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

9. AİLE HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA GÜNLERİ, Aydın, Turkey, 10 - 13 November 2016 Sustainable Development

BİRİNCİ BASAMAKTA HEMOGLOBİN, LÖKOSİT VE TROMBOSİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM

15. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016

KANSER HASTALARINDA BESLENME

15.Uluslararası Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 26 - 28 May 2016 Sustainable Development

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZLERİ KİLİT PERSONELİNİN JACIE YENİDEN AKREDİTASYONU BAŞVURU SÜRECİNE YAKLAŞIMI

9. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 March - 03 May 2016

FACTORS AFFECTING TREATMENT COMPLIANCE IN IRON DEFICIENCY ANEMIA

20TH WONCA EUROPE CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

CARE OF THE DYING PATIENT

2OTH WONCA EUROPE CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015

ÖLMEKTE OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 23 - 25 May 2014

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN EPİDEMİYOLOJİSİ

Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Mersin, Turkey, 27 - 29 May 2011

YAŞLILARDA ANEMİ DOĞAL BİR SÜREÇ Mİ?

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ VE 2. AVRUPA SİSTEMİK AİLE HEKİMİLİĞİ KONFERANS, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

DOĞURGANLIK DÖENMİNDEKİ KADINLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

KARIN AĞRISI İLE BAŞVURAN AKUT BRUSELLOZ OLGUSU

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ VE 2. AVRUPA SİSTEMİK AİLE HEKİMİLİĞİ KONFERANSI, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

DİSFAJİ VE VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ İLE PREZENTE OLAN HASTA

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ VE 2. AVRUPA SİSTEMİK AİLE HEKİMİLİĞİ KONFERANSI, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

PLASMODIUM OVALE INFESTATION IN A PATINT WHO COMES FROM SUDAN

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ VE 2. SİSTEMİK AVRUPA AİLE HEKİMLİĞİ KONFERANSI, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

FARKLI PİKA OBJELERİ OLAN OLGULARIMIZ

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ VE 2. AVRUPA SİSTEMİK AİLE HEKİMİLİĞİ KONFERANS, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

TALASEMİ MİNÖR VE PERNİSYÖZ ANEMİ BİRLİKTELİĞİ OLAN BİR OLGU

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ VE 2. AVRUPA SİSTEMİK AİLE HEKİMİLİĞİ KONFERANS, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

KRONİK MAKROSİTOZ SAPTANAN BİR OLGU

4. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ VE 2. AVRUPA SİSTEMİK AİLE HEKİMLİĞİ KONFERANSI, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007

ERKEKLERDE CİNSEL SORUNLAR

II. Çukurova Aile Hekimliği Günleri, ‘Birinci Basamakta Erkek Sağlığı, Adana, Turkey, 19 November 2005

A Ve B DIŞINDAKİ HEPATİTLER- HEPATİT C VE HEPATİT E’xxDEN KORUNMA

V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 27 - 30 March 2002 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The role of family medicine in the outbreak

in: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Turkey Perspective, Prof. Dr. Yeşim Taşova,Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.113-119, 2020 Sustainable Development

The role of family medicine in the outbreak

in: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Turkey Perspective, Prof. Dr. Yeşim Taşova,Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.113-119, 2020 Sustainable Development

Covid 19-The Role of FamilyMedicine in the Outbreak

in: Coronavirüs Disease 2019 (Covid-19): Turkey Perspective, , Editor, Hipokrat, Ankara, pp.113-119, 2020 Sustainable Development

51: Seyahat Tıbbı

in: CURRENT DIAGNOSIS AND TREATMENT FAMILY MEDICINE (CURRENT AİLE HEKİMLİĞİ TANI VE TEDAVİ), Altuğ Kut, Gökhan Eminsoy, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, pp.556-566, 2014

Bölüm 4: Üreme Sağlığı, 95: Kontrasepsiyon

in: FAMILY MEDICINE AMBULATORY CARE AND MEDICINE (AİLE HEKİMLİĞİ AYAKTAN TEDAVİ VE KORUNMA), Ümit Aydoğan, Kenan Sağlam, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, pp.715-721, 2013

9.5: Atrial Fibrilasyon ve Diğer Supraventriküler Taşikardiler

in: TAYLOR’S MANUAL OF FAMILY MEDICINE (TAYLOR AİLE HEKİMLİĞİ EL KİTABI), Okay Başak, Serpil Aydın Demirağ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, pp.318-325, 2011

Bölüm 2. Aile Hekimliği Uygulamaları

in: BİRİNCİ BASAMAKTA TANI VE TEDAVİ, Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara, Editor, Nobel Tıp, Adana, pp.113-120, 2010

Bölüm 2-Aile hekimliği uygulamaları-Aile helimliğinde cinsel sorunlar

in: Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara, Editor, Nobel, Adana, pp.113-120, 2010

Onbirinci Bölüm: Birinci Basamakta Ödemeler

in: BİRİNCİ BASAMAĞIN GELİŞTİRİLMESİ: DAHA İYİ UYGULAMALAR İÇİN STRATEJİLER VE ARAÇLAR, Nafiz Bozdemir-Esra Saatçı, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.181-188, 2009

Kısım 8: Cilt Hastalıkları

in: PEDIATRICS (PEDİATRİDE YALIN BİLGİLER), Kenan Topal, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.251-262, 2008

Kısım 20: Davranış Bozuklukları ve Psikiyatrik Bozukluklar

in: PEDIATRICS (PEDİATRİDE YALIN BİLGİLER), Kenan Topal, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.539-579, 2008

Kısım 3: Neonatal Yoğun Bakım

in: PEDIATRICS (PEDİATRİDE YALIN BİLGİLER), Kenan Topal, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.81-140, 2008

Kısım 5: Pediatrik Hastane Bakımı

in: PEDIATRICS (PEDİATRİDE YALIN BİLGİLER), Kenan Topal, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.163-172, 2008

Kısım 6: Allerjik ve İmmünolojik Hastalıklar

in: PEDIATRICS(PEDİATRİDE YALIN BİLGİLER), Kenan Topal, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.173-204, 2008

Kısım 14: İnfeksiyon Hastalıkları

in: PEDIATRICS (PEDİATRİDE YALIN BİLGİLER), Kenan Topal, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.387-438, 2008

Bölüm 62: Metal ve Metaloprotein Bozuklukları

in: CECIL ESSENTIALS OF MEDICINE, Selçuk Mıstık, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.625-630, 2007

Bölüm 4: Kardiyovasküler Hastalığı Olan Hastanın Değerlendirilmesi

in: CECIL ESSENTIALS OF MEDICINE, Selçuk Mıstık, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.3649, 2007

Metrics

Publication

153

Citation (WoS)

191

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

200

H-Index (Scopus)

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals