ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI: ORAK HÜCR4E HASTALIĞI OLANLARDA AŞILANMA ORANLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA


KORUR A., GEREKLİOĞLU Ç. , ASMA S., SOLMAZ S.

15. ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye