Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the crack formation of feldspathic ceramic reinforced with bor chemicals

JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, cilt.21, ss.407-415, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of "All-on-Four" Concept and Alternative Designs with 3D Finite Element Analysis Method

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, cilt.16, ss.501-510, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Flexural strength and fracture toughness of dental core ceramics

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.98, ss.120-128, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rinoserebral Mukormikozis?li Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Dicle Diş Hekimliği Dergisi, cilt.18, ss.95-100, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How to strengthen dental ceramics

Int J Dent Sci Res, cilt.3, ss.24-27, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Simple treatment plan for severe atrophic alveolar ridges: 2 case reports

International Journal of Dental Sciences and Research, cilt.3, ss.96-101, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Farklı yapıştırma simanlarının ısı iletim özelliklerinin incelenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.42, ss.27-33, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Amelogenezis imperfektalı ve gelişim geriliği olan bir hastanın tam ağız rehabilitasyonu

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.28-31, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finite element stress analysis of overdentures supported by angled implants

Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences, cilt.2, ss.196-206, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Lotus Carrier Plate? for abutments and healing abutments in multiple implant cases. Technical note

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.45-46, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı hastalarda protetik tedaviler

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.SUPP, ss.45-52, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar