3 Farklı Silikon Ölçü Materyallerinin Zamana Bağlı Boyutsal Stabilitelerinin Değerlendirilmesi


KARAKUŞ D. , UÇAR Y. , GÜL AYGÜN E. B.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, 2 - 04 Kasım 2018