Genç Türk Bireylerde Yüz Boyutları ile Maksiller Anterior Diş Boyutlarının Karşılaştırılması


AKTAŞ Ç., GÜL E. B. , POLAT N. T.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri