Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Consumer characteristics influencing fast food consumption in Turkey

FOOD CONTROL, cilt.18, ss.904-913, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sunn pest control policies and effect of sunn pest damage on wheat quality and price in Turkey

QUALITY & QUANTITY, cilt.40, ss.469-480, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Daflon on oxidative stress induced by hindlimb ischemia/reperfusion

PHARMACOLOGICAL RESEARCH, cilt.48, ss.11-15, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of trimetazidine on tissue damage in kidney after hindlimb ischemia-reperfusion

PHARMACOLOGICAL RESEARCH, cilt.46, ss.345-349, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adrenomedullin and nitrite levels in children with primary nocturnal enuresis

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.17, ss.620-624, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Buğday ve Buğday Mamulleri Dış Ticaret Yapısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, no.2, ss.1, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gıda Kodekslerinin Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticareti Bakımından Değerlendirilmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.1177-1185, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Technical Efficiency of Green Pepper Production in Greenhouses: The Case of Mersin Province, Turkey

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, cilt.25, no.1, ss.33-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Technical Efficiency of Green Pepper Production in Greenhouses: The Case of Mersin Province, Turkey (Accepted)

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, no.25, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mersin İlinde Çiftçilerin Tarımsal Kredi Kullanım Kararlarını Etkileyen Faktörler

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.8, no.1, ss.271-277, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Arazi Toplulaştırması: Mevzuat ve Uygulamalar

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, cilt.23, no.2, ss.263-269, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye?de İnternetten Alışveriş Yapan Bireylerin Risk Algılarının Cinsiyet Farklılıklarına Göre Değerlendirilmesi

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.3, no.3, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Perception and Management Strategies in Dairy Farming: A Case of Adana Province of Turkey (MSc Thesis)

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), cilt.3, ss.952-961, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Risk Perception and Management Strategies in Dairy Farming: A Case of Adana Province of Turkey

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Expenditure pattern for food away from home consumption in Turkey

Journal of International Food and Agribusiness Marketing, cilt.19, ss.31-43, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Endüşük maliyetli rasyonların hazırlanmasında EXEL Paket Programının kullanımı

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.11-20, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Factors Affecting the Peanut Farmers' Decisions to Make Agricultural Insurance: The Case of Osmaniye Province

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Adana, Türkiye, 3 - 05 Ocak 2020, cilt.1, ss.19

Methods for the Valuation of Enviromental Goods and Services in Turkey

1st International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies, Adana, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.211-217 Creative Commons License

Türkiye?de Buğday ve Buğday Mamulleri Dış Ticaret Yapısı

13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, cilt.1, ss.4

The Role and Importance of Halal Food Certification in Turkısh Republic?s Broıler Export

Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi Uluslararası Kanatlı Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.1

Assessment of the Environmental Attitudes of the Citizens Living in the Urban Area of Adana Province, Turkey

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.8

Farmers? Rısk Perceptıon And Strategıes To Copıng Wıth Rısk In Strawberry Productıon: A Case Study From Turkey

4th International Conference on engineering and natural science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.7

Farmers' Risk Perception and Strategies to Coping with Risk in Strawberry Production: A Case Study from Turkey

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.7

Tüketicilerin Simit Tüketimi ve Tüketim Yerlerine İlişkin Davranış ve Algıları: Adana ili Örneği

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.414

The Evaluation of Perceived Risk of People Who Using Online Shopping in Terms of Gender Differences in Turkey

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.11

The Evaluation of Perceived Risk of People Who Using Online Shopping in Terms of Gender Differences in Turkey (Abstract)

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, cilt.1, ss.31

Yield and Price Risk of Commonly Grown Agricultural Producs in Adana Province of Turkey (Poster)

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.1, ss.160-162 Creative Commons License

Risk Perception and Management Strategies in Agricultural Production: A case of Adana Province of Turkey (Full Paper)

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.1, ss.237-244 Creative Commons License

Environmental Risk Perception of Students in Faculty of Agriculture in Turkey (Full Paper)

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.1, ss.127-134 Creative Commons License

Rısk Perceptıon And Management Strategıes in Agrıcultural Productıon: A Case of Adana Provınce of Turkey

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Aralık 2015, ss.1

RISK PERCEPTION AND MANAGEMENT STRATEGIES IN AGRICULTURAL PRODUCTION: A CASE OF ADANA PROVINCE OF TURKEY (Full Paper)

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.1, ss.237-244

Yield and Price Risk of Commonly Grown Agricultural Products in Adana Province of Turkey.

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, ss.235

ENVIRONMENTAL RISK PERCEPTIONS OF STUDENTS IN FACULTY OF AGRICULTURE IN TURKEY (Full Paper)

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.1, ss.127-134

Yerel Yönetimlerin Kalkınmaya Katkısı ve Toplumsal Cinsiyet

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.346-352

An Experimental Vortal on Peanut Production and Marketing in Turkey

2nd Conference on Energy Efficieny & Agricultural Engineering (EE&AE'04), Rousse, Bulgaristan, 3 - 05 Mayıs 2004, ss.74-79

Information and Communication Technology Iin Turkish Agriculture,

ITAFE'03: International Congress On Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Peanuts Farmers' Agricultural Credit Usage from Formal Sources in Turkey: The Case of Osmaniye Province

Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Multi-Disipliner Yaklaşimlar, Ofluoğlu G, Editör, İksad, Ankara, ss.221-230, 2020 Creative Commons License

FACTORS AFFECTING ACADEMIC PERFORMANCE OF UNDERGRADUATE STUDENT AT FACULTY OF AGRICULTURE: THE CASE OF CUKUROVA UNIVERSITY

EDUCATIONAL SCIENCES RESEARCH PAPERS, Minaz MB. Sert Ağır M., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.191-207, 2019

Gıda Amaçlı Kullanılan Baharatların Üretim, Pazarlama ve Dış Ticaret Yapısı

Ziraat ve Su Ürünleri Araştırmaları, Yücel B., Tolon MT., Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.55-71, 2019 Creative Commons License

Osmaniye İli Stratejik Yönelim Analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yayınları, Osmaniye, 2011

Osmaniye İli SWOT Analizi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yayınları, Osmaniye, 2010