Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Industry 4.0 on Internal Audit - Sanayi 4.0’ın İç Denetime Etkisi

14 th International Conference on Accounting, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017, pp.211

Türkiye’deki Üniversitelerde Turizm Alanında Muhasebe Konulu Çalışmalar

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017

Türkiye?de Turizm Alanında Muhasebe Konusunda Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 September 2017 - 30 September 0201, pp.713-721

Girişimcilik Maliyetlerinin Düşürülmesi: KOSGEB Destekli Bir İşletme Üzerine Uygulama

8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 - 16 July 2017

Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Bulut Tabanlı Veri Madenciliğinin Kullanılması

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO-2017), Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.21

Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerine Etkileri: Türkiye Kasım 2000-Şubat 2001 Krizleri

XI. Türkiye'de İnternet Konferansı (inet-tr'06), Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2006, pp.1-12

Finansal Krizlerin Akdeniz Bölgesindeki Turizm Sektöründe Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 23 May 2004, pp.31-32

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

14

Project

1