Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerine Etkileri: Türkiye Kasım 2000-Şubat 2001 Krizleri


BERİKOL B. Z.

XI. Türkiye'de İnternet Konferansı (inet-tr'06), Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2006, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract

New economy is defined as new developments in Information an Communication Technologies (ICT) since 1980. The developments in the ICT have been affect both the macro economic and the micro economic performance level. The aim of this study is to analyse on the role of ICT on financial crisis and in Turkey November 2000-Februrary 2001 crisis. It is concluded that the implementation of new economy must be transparency and rules based for effectiveness of macro-micro economic policy.

Key Words: New Economy, Information-Communication Technology (ICT), Financial Crises

ÖZET

Yeni ekonomi, 1980’li yıllardan günümüze kadar bilgi-iletişim teknolojilerinde (ICT) ortaya çıkan ve birçok makro ekonomik değişken üzerinde önemli etkiler meydana getiren yenilikler olarak tanımlanır. Bilgi-iletişim teknolojisindeki (ICT) gelişmeler makro ve mikro ekonomik performans düzeyini etkiler. Bildiri ICT’nin finansal krizler üzerindeki ve Türkiye Kasım 2000-Şubat 2001 krizlerindeki rolünü analiz etmektedir. Sonuç olarak; yeni ekonomi koşulları altında makro ve mikro ekonomi politikalarının şeffaf, kurallara bağlı olarak uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeni Ekonomi, Bilgi-İletişim Teknolojisi(ICT), Finansal Kriz