İşletmelerde Bütçeleme Süreci: Adana?da Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Uygulama - Budgeting Process in Companies: A Case Study on a Company that Activate in Adana


Creative Commons License

BERİKOL B. Z.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.11-31, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.11-31

Özet

ÖZET
Bir firmanın ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirme araçlarından en önemlisi bütçedir. Bütçeleme, şirket birimlerini
biçimlendiren, şirket amaçlarının yönlendirilmesi ve düzenlenmesinde etkili olan bir süreçtir. Bu çalışmanın amacı
işletmelerde bütçe kavramının önemini ve hazırlanma sürecini açıklamak, bununla birlikte Adana ilinde faaliyet
gösteren bir işletme üzerinde bütçeleme sürecini ortaya koymaktır. Bu bağlamda ilkönce bütçelemenin kavramsal
yaklaşımı ve bütçeleme sürecinin teorik çatısı daha sonra örnek işletmenin bütçeleme süreci incelenmiştir. Sonuç
olarak; bütçenin hazırlanması, kontrol edilmesi ve uygulanması birbiriyle bütünleşik bir komplekstir.
Anahtar Kelimeler: Bütçe, Bütçeleme Sistemi, teorik çatı, bütünleşik kompleks.

ABSTRACT
Budget is the most important tool of a company to perform its economic activities. The budgeting which form units
of the company that take place in directing and ordering the company aims to be on effect process.have a crucial
role. The aim of this study is to explain why budget concept of importance and prepare process of the budget and
to bring up budgeting process of a company that activate in Adana. In this connection, first conceptual approach to
budgeting and theoretical framework of budgeting process in companies have been studied. Then the company’s
budgeting process have been investigated. Consequently; prepared process of the budget, to check and put into
practice with one another a wholeness complex.
Keywords: Budget, Budgeting System, theoretical framework, wholeness complex.