Maddi Olmayan Varlıkların Ölçülerek Maddi Sonuçlara Dönüştürülmesi: Strateji Haritaları


Creative Commons License

BERİKOL B. Z.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.93-108, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.93-108

Abstract

ABSTRACT
Since intangible assets account for more than 75 percent of market values of organizations, thus they have to be
activated and adapted. Strategy maps define how long term value can be created for shareholders and it comprises
four hierarchical levels: Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, Learning and
Growth Perspective. Strategy maps demonstrate the link among each of these perspectives. In this study, intangible
assets and strategy maps which are used to measure those assets are examined.
Keywords: Strategy Maps, Intangible Assets, Balanced Scorecard (BSC)

ÖZET
Maddi olmayan varlıkların, organizasyonların piyasa değerlerinin %75’inden fazlasını oluşturması nedeniyle maddi
olmayan varlıkların harekete geçirilmesi ve uyumlaştırılması gerekmektedir. Strateji haritaları uzun vadeli hissedar
değerinin nasıl oluşturulacağını tanımlar ve dört hiyerarşik seviye içerir. Finansal Perspektif, Müşteri Perspektifi İç
Süreç Perspektifi, Öğrenme ve Gelişme Perspektifi. Strateji haritaları her bir perspektif arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu
çalışmada, maddi olmayan varlıklar ve onların ölçülmesinde kullanılan strateji haritaları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Strateji Haritaları, Maddi Olmayan Varlıklar, Dengeli Ölçüm Kartı (DÖK)