Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerine Etkileri: Türkiye Kasım 2000-Şubat 2001 Krizleri - The Effects of New Economy on the Financial Crisis: In Turkey November 2000-Februrary 2001 Crisis


Creative Commons License

BERİKOL B. Z.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.1-15, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-15

Abstract

ABSTRACT
New economy is defined as new developments in Information and Communication Technologies (ICT) since 1980.
The developments in the ICT have been affect both the macro economic and the micro economic performance level.
The aim of this study is to analyse on the role of ICT on financial crises and in Turkey November 2000-Februrary 2001
crisis.  It  is  concluded  that  the  implementation  of  new  economy  must  be  transparency  and  rules  based  for
effectiveness of macro-micro economic policy.
Keywords: New Economy, Information and Communication Technology (ICT), Financial Crisis

ÖZET
Yeni  ekonomi,  1980’li  yıllardan  günümüze  kadar  bilgi-iletişim  teknolojilerinde  (ICT)  ortaya  çıkan  ve  birçok  makro
ekonomik değişken üzerinde önemli etkiler meydana getiren yenilikler olarak tanımlanır. Bilgi-iletişim teknolojisindeki
(ICT) gelişmeler makro ve mikro ekonomik performans düzeyini etkiler. Bu çalışma, ICT’nin finansal krizler üzerindeki
ve Türkiye Kasım 2000-Şubat 2001 krizlerindeki rolünü analiz etmektedir. Sonuç olarak; yeni ekonomi koşulları altında
makro ve mikro ekonomi politikalarının şeffaf, kurallara bağlı olarak uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yeni Ekonomi, Bilgi-İletişim Teknolojisi (ICT), Finansal Kriz