Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Kadın Bireysel Antrenörlerin Instagramdaki Pazarlama Stratejileri

ERPA2022 lnternational Congresses on Education, Girne, Cyprus (Kktc), 22 September 2022

TENİS SPORCULARININ ZİHİNSEL DAYANIKLILIK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TARAS SHEVCHENKO 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 07 August 2022

BİREYSEL VE TAKIM SPORU ANTRENÖRLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE TEKNOLOJİK YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ

HAGIA SOPHIA 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, İstanbul, Turkey, 11 February 2022

SPORDA ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMARI:TÜRKİYE STADYUM ÖRNEĞİ

EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VIIDecember 6-9, 2020 / Baku, AZERBAIJAN, 6 - 09 December 2020

SPORTS STAKEHOLDERS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ONCURRENT STUDIES OF SCIENCE, TECHNOLOGY SOCIAL SCIENCES, Johannesburg, South Africa, 6 - 07 July 2020, pp.317-327 Creative Commons License Sustainable Development

INVESTIGATION OF THE VOCATIONAL CAREER AWARENESS OFATHLETES-STUDENTS IN THE FACULTY OF SPORT SCIENCES

INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ONCURRENT STUDIES OF SCIENCE, TECHNOLOGY SOCIAL SCIENCES, Johannesburg, South Africa, 6 - 07 July 2020, pp.327-336 Creative Commons License

FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019 Creative Commons License

SPOR KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILAMALAR

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 31 October - 03 November 2018

Sosyal Baskı Ve Hakemlik Yetkinliği: Türkiye Süper Lig Futbol Hakemleri Örneği

IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018 Creative Commons License

Spor Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılamalar

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018 Creative Commons License

Geleneksel Sporlardan Okçuluk Branşına Yönelme Eğilimlerinin İncelenmesi:Kahramanmaraş Örneği

Uluslararası Turk Halkları Geleneksel Oyunlar-Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017 Creative Commons License

Geleneksel Okçuluğun Olimpik (Modern) Okçuluk İle Farklılıklarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar - Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017 Creative Commons License

Üniversiteli Sporcu Öğrencileri Spor Branşına Yönelten Unsurlar ve Beklentileri

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017 Creative Commons License

Sporda İnsan Hakları: Spor Kitlesi Bakış Açısı

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Briç Sporcularının Profillerinin Zeka Alanlarına Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017 Creative Commons License

Serbest Stil Yüzme Tekniğindeki Hataların Düzeltilmesi (Vaka Çalışması)

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012 Creative Commons License

Bologna Sürecindeki Uygulamaların Spor Eğitimi Kurumlarına Yansımaları

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Girişimcilik ve Spor

in: Spor Yönetimine Dair, F. Pervin BİLİR Nurşen ŞAHİN, Editor, AKADEMİSYEN YAYIN EVİ, Adana, pp.160-173, 2022

SPOR ZEKÂSI VE BİLEŞENLERİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR - III, ÇANKAYA Soner SABAH Seda CEVAHİRCİOĞLU Burkay, Editor, Gazi Kitabevi, Adana, pp.14-26, 2022

Sporda Sosyal Medya Linç Kültürü

in: SPOR BILIMLERI IV, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Adana, pp.627-638, 2022

Spor Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılamalar

in: Spor Bilimleri Arastırmaları I, Dinç Z.F., Editor, Akademisyen Kitabevi A.S.,, Ankara, pp.179-193, 2019 Creative Commons License

The Effects of Leadership Styles and Organizational Subcultureson Organizational Citizenship Behaviour:The Case of The Ministry of Youth and Sports Turkey

in: Recent Advances in Social Sciences, Efe R,Koleva I,Öztürk M,Arabacı M, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.494-511, 2019 Creative Commons License

Dönüştürücü Liderliğin Prososyal Örgütsel Davranış Üzerine Etkisi

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Eğitim Çalışmaları, YILDIRIM NAİL,GÜLENAZ SELÇUK, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.133-149, 2019 Creative Commons License

FUTBOL HAKEMLERINDE SOSYAL BASKI VE HAKEMLIK YETKINLIGI: TÜRKIYE SÜPER LIG ÖRNEGI

in: Sosyal Bilimlerde Egitim Arastırmaları, Selçuk G,Atalmış E, Editor, Lambert Academic Publishing, Manisa, pp.93-113, 2018 Creative Commons License

Spor Kitlesinin Sporda Insan Haklarına Bakıs Açısı

in: Sosyo Ekonomik Stratjiler III: Egitim Bilimleri, Köse A,Selçuk G,Atalmış E, Editor, Ijopec Publication, İstanbul, pp.125-137, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

94

Citiation (TrDizin)

1

Project

8

Open Access

55
UN Sustainable Development Goals