Kriz Zamanlarında Spor Örgüt Yönetimi: Covid-19 Örneği


ERATLI ŞİRİN Y. , METİN M., ŞİRİN T.

18. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 7 - 09 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri