Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF DROUGHT RESISTANCE OF SOME DURUM AND BREAD WHEAT CULTIVARS WITH AGRICULTURAL AND PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.17, ss.4107-4115, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ESTIMATION OF THE ABOVE-BELOW GROUND PLANT BIOMASS OF SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY WITH GEOSTATISTICAL MODELLING

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, ss.870-881, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Considering Residual Soil Mineral Nitrogen in Corn Fertilizer Recommendations in an Irrigated Mediterranean Area

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.49, ss.202-214, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The advantages of Quickbird images for detailed soil survey studies

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.9, ss.928-931, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Humic Substances on Cotton (Gossypium hirsutum L.)

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, ss.1983-1989, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of foliar potassium and micronutrient additions on yield and fiber quality of cotton (Gossypium hirsutum L.)

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.7, ss.118-122, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarım topraklarının jeoistatistiksel modelleme ile kalitesinin değerlendirilmesi

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.489-499, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Termik Santralin Çevresel Kirletici Etkisinin Toprak Kirlilik Yönetmelikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.148-153, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yerleşim Yeri Uzaklığı ile Kiraz Bahçesi Topraklarının Ağır Metal İçeriğiİlişkisi (Lapseki-Çanakkale)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.21-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin İki Farklı Toprak Serisinde CO2 Salımına Etkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, cilt.7, ss.51-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Possibilities of Using Stereo Satellite Datas on Soil Surveys

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.176-179, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of The Current Situation of Wheat Planted Areas in the Tigris Basin and The Change Over Years (1991-2015)

management, Economic Engineering in Agricultute and Rural Development, cilt.17, ss.251-258, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MANURE FROM LIVESTOCK FARMING IN THE EUPHRATES BASIN AND ITS POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACT ON WATER RESOURCES

Scientific Papers. Series D. Animal Science, cilt.59, ss.251-257, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

GIS Evaluation of Azerbaijan

Journal of Soil Science and Agrochemistry, cilt.20, ss.77-82, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derik Yöresi Zeytinliklerinin Beslenme Durumunun Tespiti

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.131-138, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağıvar da Arazi Kullanımının CORINE Programına Göre Değerlendirilmesi

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.141-158, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OVERVIEW OF MUS PLAIN SOILS USING GIS ON THEPROPERTIES OF ALPARSLAN STATE FARM

International Agricultural Congress of Mus Plain, Muş, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.498-507

MAPPING OF SOIL QUALITY OF ALPARSLAN STATE FARM

International Agricultural Congress of Mus Plain, Muş, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.508-518

THE DETERMINATION OF GEOSTATISTICAL MODELING USED IN DETAILED SOIL SURVEY IN THE SELECTED TEST AREA

International Engineering and Natural Science Conference (INESEG) 2018, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1

The Importance of Amelioration on Soil and Water Resources in the Rural Areas of Turkey

International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.146-152

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Jeoistatistiksel Modellenmesi

International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Life 2018, 12 - 15 Temmuz 2018, cilt.1

Assessment of Soil Quality Index for Agriculture Soils Based on Standard Scoring Functions and AHP Approaches

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.156-169

Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına TARIMBOR Gübresinin Etkileri

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015, Bilecik, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, ss.65-66

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulanan Alanlarda Toprak Kaybı: Erozyon

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 24 - 25 Mart 2015, ss.47-51

Effect of TARIMBOR Fertilizer on Yield and Fiber Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.)

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, ss.727-734

Çölleşme Sürecinde Toprak Özelliklerinin Analizi

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2010, ss.536-544

Toprak Etüd Haritalama Raporlarının Çölleşme Duyarlılık İndeksinin Oluşturulmasında Uygunluğu

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2010, cilt.1, ss.59-68

Türkiye’de Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Gereği Yapılması Zorunlu Toprak Etüdleri ve Önemi

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, cilt.1, ss.59-71

Toprak/Arazi Kullanımında Kil Minerallerinin ve Mikromorfolojinin Önemi

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.512-535

Arazi Sınıflandırma Yöntemi Corine e Eleştirel Bir Yaklaşım

TUCAUM V: Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.71-80

Olası İklim Değişiminin iyarbakır Tarımına Etkileri

V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, cilt.1, ss.369-378

Kitap & Kitap Bölümleri

The Heavy Metal Content and Agricultural Productions Status of the Soil, Irrigation Water and Certain Types of Produce in Hevsel Gardens

Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Culturel Landscape, Soyukaya, Nevin, Editör, Zero Prod. Ltd., ss.155-166, 2015

Reconstructing the Past by Regenerating Biodiversity: A Treatise on Weed Contribution to Soil Quality at a Post-cultivation Succession

Sustainable Land Management Learning from the Past for the Future, Kapur Selim, Eswaran Hari, Blum Winfred, Editör, SPRİNGER, ss.363-378, 2010

The Anthroscape Approach in Sustainable Land Use

Sustainable Land Management Learning from the Past for the Future, Kapur Selim, Eswaran, Hari, Blum, Winfred, Editör, Springer, ss.1-50, 2010