Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2014 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak, Türkiye

 • 2001 - 2005 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Toprak etüdlerinde uzman gereksinimini azaltacak yöntemlerin Adana ili örneğinde araştırılması

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak

 • 2006 Yüksek Lisans

  A Quickbird uydu verileri kullanılarak ziraat fakültesi araştırma uygulama çiftliği arazilerinin güncel arazi kullanım haritasının oluşturulması

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak