Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

DETERMINATION OF DROUGHT RESISTANCE OF SOME DURUM AND BREAD WHEAT CULTIVARS WITH AGRICULTURAL AND PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.2, pp.4107-4115, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

ESTIMATION OF THE ABOVE-BELOW GROUND PLANT BIOMASS OF SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY WITH GEOSTATISTICAL MODELLING

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.19, no.2, pp.870-881, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The advantages of Quickbird images for detailed soil survey studies

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.9, pp.928-931, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of Humic Substances on Cotton (Gossypium hirsutum L.)

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, no.3, pp.1983-1989, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tarım topraklarının jeoistatistiksel modelleme ile kalitesinin değerlendirilmesi

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.23, no.4, pp.489-499, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Termik Santralin Çevresel Kirletici Etkisinin Toprak Kirlilik Yönetmelikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.148-153, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yerleşim Yeri Uzaklığı ile Kiraz Bahçesi Topraklarının Ağır Metal İçeriğiİlişkisi (Lapseki-Çanakkale)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-28, 2019 (Other Refereed National Journals)

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin İki Farklı Toprak Serisinde CO2 Salımına Etkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, vol.7, no.1, pp.51-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Possibilities of Using Stereo Satellite Datas on Soil Surveys

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.28, pp.176-179, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of The Current Situation of Wheat Planted Areas in the Tigris Basin and The Change Over Years (1991-2015)

management, Economic Engineering in Agricultute and Rural Development, vol.17, no.2, pp.251-258, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

GIS Evaluation of Azerbaijan

Journal of Soil Science and Agrochemistry, vol.20, no.2, pp.77-82, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Derik Yöresi Zeytinliklerinin Beslenme Durumunun Tespiti

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.131-138, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bağıvar da Arazi Kullanımının CORINE Programına Göre Değerlendirilmesi

Marmara Coğrafya Dergisi, no.16, pp.141-158, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MAPPING OF SOIL QUALITY OF ALPARSLAN STATE FARM

International Agricultural Congress of Mus Plain, Muş, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, pp.508-518

OVERVIEW OF MUS PLAIN SOILS USING GIS ON THEPROPERTIES OF ALPARSLAN STATE FARM

International Agricultural Congress of Mus Plain, Muş, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, pp.498-507

THE DETERMINATION OF GEOSTATISTICAL MODELING USED IN DETAILED SOIL SURVEY IN THE SELECTED TEST AREA

International Engineering and Natural Science Conference (INESEG) 2018, 14 - 17 November 2018, vol.1

The Importance of Amelioration on Soil and Water Resources in the Rural Areas of Turkey

International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Serbia And Montenegro, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.146-152

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Jeoistatistiksel Modellenmesi

International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Life 2018, 12 - 15 July 2018, vol.1

Assessment of Soil Quality Index for Agriculture Soils Based on Standard Scoring Functions and AHP Approaches

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 November 2018, vol.1, pp.156-169 Sustainable Development

Stereo Uydu Görüntülerinin Detaylı Toprak Etütlerinde Kullanılma Olanakları

Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.22

Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına TARIMBOR Gübresinin Etkileri

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015, Bilecik, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.65-66 Sustainable Development

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sulanan Alanlarda Toprak Kaybı: Erozyon

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 24 - 25 March 2015, pp.47-51

Effect of TARIMBOR Fertilizer on Yield and Fiber Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.)

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, vol.2, pp.727-734 Sustainable Development

GIS Evaluation of Azerbaijan Soils

Soil Science and Agrochemistry, Baku, Azerbaijan, 19 - 22 July 2011

Çölleşme Sürecinde Toprak Özelliklerinin Analizi

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Turkey, 17 - 18 June 2010, pp.536-544

Türkiye’de Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Gereği Yapılması Zorunlu Toprak Etüdleri ve Önemi

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, vol.1, pp.59-71 Sustainable Development

Toprak/Arazi Kullanımında Kil Minerallerinin ve Mikromorfolojinin Önemi

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.512-535

Olası İklim Değişiminin iyarbakır Tarımına Etkileri

V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2008, vol.1, pp.369-378

Arazi Sınıflandırma Yöntemi Corine e Eleştirel Bir Yaklaşım

TUCAUM V: Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.71-80

Books & Book Chapters

The Heavy Metal Content and Agricultural Productions Status of the Soil, Irrigation Water and Certain Types of Produce in Hevsel Gardens

in: Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Culturel Landscape, Soyukaya, Nevin, Editor, Zero Prod. Ltd., pp.155-166, 2015

Reconstructing the Past by Regenerating Biodiversity: A Treatise on Weed Contribution to Soil Quality at a Post-cultivation Succession

in: Sustainable Land Management Learning from the Past for the Future, Kapur Selim, Eswaran Hari, Blum Winfred, Editor, SPRİNGER, pp.363-378, 2010 Sustainable Development

The Anthroscape Approach in Sustainable Land Use

in: Sustainable Land Management Learning from the Past for the Future, Kapur Selim, Eswaran, Hari, Blum, Winfred, Editor, Springer, pp.1-50, 2010 Sustainable Development