Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Advantages of Embryo Transfer in Cattle and Application Possibilities in Field Conditions

International Vetexpo 2022 Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2022

Timed Artificial Insemination in Dairy Cattle

International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2019, pp.76

Koyunlarda Suni Tohumlama Sırasında Servikal Mukus Miktarı İle Fertilite Arasındaki İlişkinin Araştırılması

21. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.148-149

Sığırlarda Östrus ve Ovulasyon Senkronizasyonu Programlarında Başarıyı Arttırmaya Yönelik Yaklaşımlar

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 09 September 2018

Koç Spermasının Dondurulmasında Trehaloz, İodiksanol ve EDTA’xxnın koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması

9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 09 September 2018, pp.36-37

İodixanol ve trehalozun farklı kombinasyonlarının koç spermasının dondurulması üzerindeki etkileri

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016

Use of a Decreased Dose of Cabergoline to Treat Secondary Anoestrus in Bitches

32nd World Veterinary Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2015, pp.241

A novel vaginal tablet for the estrus synchronization in sheeps

II. International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015

Adding hormones sequentially could be an effective approach for IVM of dog oocytes

15th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey, 15 - 17 September 2011, vol.46, pp.102 identifier

Metrics

Publication

63

Citation (WoS)

299

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

349

H-Index (Scopus)

13

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals