Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RADIATION SEGMENTECTOMY WITH YTTRIUM-90 FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA: EFFICACY AND SAFETY

14th ANUAL MEETING OF TSIR AND EVIS 2019 INTERNATIONAL JOINT MEETING, İstanbul, Turkey, 19 - 23 April 2019

THE EFFICACY AND SAFETY OF MICROWAVE ABLATION IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA

14.TGRD YILLIK TOPLANTISI VE EVIS 2019 ULUSLARARASI ORTAK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 19 - 23 April 2019

KARACİĞER TÜMÖRÜ VE PORTAL VEN TROMBOZU (PVT) OLANHASTALARDA TRANSARTERYAL RADYOEMBOLİZASYONUN (TARE) KISADÖNEM SONUÇLAR

EJONS VI– INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS – ENGINEERING –NATURAL MEDICAL SCIENCES, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019

HEPATOSELLÜLER KARSİNOMDA HİSTOPATOLOJİK DİFERANSİYASYON İLE Gd-EOB-DTPA KONTRASTLI DİNAMİK MR KORELASYON ARAŞTIRMASI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 23. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018

Farber Hastalığı: Üç Olgu Sunumu Ve Bir Yeni Mutasyon.

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Farber hstalığı:üç olgu sunumu ve yeni bir mutasyon

VI.Uluslarası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

MIR376B’xx NİN HEPATOSELÜLER KARSİNOMADAKİ ROLÜ

2. ÇUKUROVA HEPATOSELÜLER KARSİNOMA KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 25 February 2018

KANSER ERKEN TANISINDA YENİ MİKRORNA BELİRTEÇLERİNİN KEŞFİ

2. ÇUKUROVA HEPATOSELÜLER KARSİNOMA KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 25 February 2018 Sustainable Development

Mucopolysaccharidosis Type III: Case Series From Turkey

13th International Congress on Inborn Errors of Metabolism, Brazil, 5 - 08 September 2017

Neonatal dönemde zellweger sendromu tanısı alan iki olgu.

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi., Turkey, 26 - 30 April 2017

Transarteryel Radyoembolizasyon

12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Semineri, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2017

NÖBET İLE PREZENTE OLAN NÖROSARKOİDOZOLGUSU

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016, pp.169

KİBAS Şüpheli Hastaların Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016

Diabetic peripheral neuropathy Correlation between ultrasound findings and clinical features

20th EUROPEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, Portugal, 23 - 28 April 2016 Sustainable Development

Initial Experience with Innovative Pericardium Covered Neurovascular Stent

WFTIN 2015, XIII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Gold-Coast, Australia, 9 - 13 November 2015

The DERIVO Flow Diverter Stent in the Treatment of Intracranial Aneurysms

WFTIN 2015, XIII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Gold Coast, Avustralya, 9 - 13 November 2015

Derivo akım çevirici stent ile intrakranyal anevrizmaların tedavisi

TürkRad 2015, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Clinical outcome and efficiency of mechanical and combined mechanical chemical embolization in patients with pelvic venous congestion syndrome

Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, 26 - 30 September 2015

Initial experince with innovative pericardium covered neurovascular stent

CIRSE 2015, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, LİZBON, Portugal, 26 - 30 September 2015

Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma with doxorubicin eluting beads with sizes below 100 m

CIRSE 2015, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, LİZBON, Portugal, 26 - 30 September 2015

Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma with doxorubicin eluting beads with sizes below 100 m CIRSE 2015

Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, 26 - 30 September 2015

Diyabetik periferik nöropati Ultrason bulguları ve klinik özelliklerin korelasyonu

25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015 Sustainable Development

Uterine artery embolization in cervical and cesarean scar ectopic pregnancies

CIRSE 2014, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, GLASKOW, United Kingdom, 13 - 17 September 2014

Mukopolisakkaridoz tip I: Olgularımız ve enzim replasman tedavisi.

IV. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Depo Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2014

Hepatosellüler karsinomda mikrodalga ablasyon

TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

A new approach to decrease the embolic complications of CAS Coating the atherosclerotic plaque by covered stent

WFTIN 2013, XII. Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, Buenos Aires, Argentina, 9 - 13 October 2013

Percutaneous transhepatic biliary interventions in benign diseases in children and adolescents

Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barselona, Spain, 14 - 18 September 2013, pp.259

Mechanical or mechanochemical embolization of an incompetent right ovarian vein in pelvic congestion syndrome

Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barselona, Spain, 14 - 18 September 2013, pp.365

Bilgisayarlı Tomografide kesitsel akciğer parankim anatomisi

10. Ulusal radyolteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Semineri, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Ekstrakranyal internal karotid arter stenozlarının tedavisinde kaplı stent kullanımı

TGRD 2013, 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2013

A huge floating thrombus in the aorta Paradoxical embolism in a patient with patent foramen ovale

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. International Journal of Cardiology S81 March21-24, 2013 Antalya, Turkey, 21 - 24 March 2013

Vertebral Arter Darlıklarında Balon Anjioplasti ve Stentleme

TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2008

Aortik ark varyasyonları Anjiografik bulgular

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Venöz malformasyonların tedavisinde perkütan skleroterapi

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Baş ve boyun tümörlerinde preoperatif embolizasyon

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Mesane karsinomuna bağlı hematüride endovasküler embolizasyon

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Hepatik arter varyasyonları Anjiografik bulgular

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Pediatrik olgularda subkutan venöz port implantasyonu

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Erişkin olgularda venöz port implantasyonu

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Vertebral hemanjiomlarda preoperatif endovasküler embolizasyon

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Hipersplenizm tedavisinde parsiyel dalak embolizasyonu

TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2007

Carotid artery stenting with cerebral protection

WFTIN 2007, 9th Congress of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, PEKİN, China, 9 - 13 October 2007

Radiologic implantation of subcutaneous venous chest ports in pediatric oncologic patients

CIRSE 2007, Annual meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, ATİNA, Greece, 8 - 12 September 2007

Venous chest port Implantation in Pediatric Patients

SIR 2007, 32nd Annual Scientiphic Meeting, SEATTLE, United States Of America, 1 - 06 March 2007

Pediatrik hastalarda ciltaltı infüzyon portlarının yerleştirilmesi

TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2006

Books & Book Chapters

KARACİĞERİN MALİGN TÜMÖRLERİ VE DOWNSTAGİNG

in: KARACIĞER, PANKREAS, SAFRA YOLLARI CERRAHISINDE TEMEL KONULAR VE TEDAVIDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Dr. Ender ANILIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.187-192, 2019

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE TRANSARTERYELRADYOEMBOLİZASYON (TARE)

in: ONKOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME DESTEKLİ TEDAVİLER, Fatih KÖSE, Ali Murat SEDEF, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, pp.67-79, 2019

KARACİĞERİN MALİGN TÜMÖRLERİ VE DOWNSTAGİNG

in: KARACİĞER, PANKREAS, SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE TEMEL KONULAR VE TEDAVİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Dr. Ender ANILIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.187-192, 2019

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

38

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

4

Project

8

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals