SİROZA SEKONDER GELİŞEN HİPERSPLENİZMDE PARSİYEL SPLENİK ARTER EMBOLİZASYONU (PSAE):ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ VE UZUNDÖNEM SONUÇLARI


BALLI H. T. , AKSUNGUR E. H. , AKGÜL E. , ONAN H. B. , akkiz h., CAN Y.

37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ - 2016, Turkey, 1 - 05 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey