Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Cukurova University, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Tutumu ve Duygusal Zeka

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Psikodrama Eğitimi

  Vocational Training , Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

 • 2018Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi

  Vocational Training , Deha Gelişim Enstitüsü

 • 2017Travma Eğitimi-Giriş

  Vocational Training , Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 • 2016Sistemik Aile Terapisi Eğitimi

  Vocational Training , IF Weinheim Enstitüsü