Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of natural progesterone on endometriosis in an experimental rat model: is it effective?

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.41, ss.455-459, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Differential Effect of L-Cysteine in Isolated Whole-Bladder Preparations from Neonatal and Adult Rats

JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, cilt.333, ss.228-235, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fare mesane detrusor kası üzerinde iki değerlikli metal katyonlarının etkileri.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.113-118, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BK channels and ROS on membran potential of skeletal muscle

International Congress on Biological and Medical Sciences 2018, Niğde, Türkiye, ss.83

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

A possible role of sulfhydryl groups on the tonic activity of the rat detrusor muscle

5 th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Danimarka, cilt.89, no.564, ss.139

The role of nitrergic system on contraction induced by Caffeine

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

The subcellular mechanism of contractile responses to Carbachol in the bladder

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

The role of nitrergic system on contraction induced by Caffeine

EPHAR SYMPOSIUM, "Molecular Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners, İstanbul, Türkiye, ss.29

BK channels and ROS on membran potential of skeletal muscle

International Congress on Biological and Medical Sciences 2018, Niğde, Türkiye, ss.83

A possible role of sulfhydryl groups on the tonic activity of the rat detrusor muscle

5 th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Danimarka, cilt.89, no.564, ss.139

The effects of Ferula eleaochytris root extract on erectile dysfunction in diabetic rats

7th European Congress of Pharmacology (EPHAR), İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2016, ss.354-604

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Sıçan prostat ve vas deferens düz kasları üzerinde ferula elaeochytris (çakşır) kök ekstresinin etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, (7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.174

Yeni Doğan ve Erişkin Sıçan Mesane Dokusunda Bazal Spontan Kasılmalar Üzerinde Neokuproin?in Etkisi

İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014, ss.59

Fare ve sıçan mesane aktiviteleri üzerinde bakır (1) şelatörü Neocuproin ile oluşturulan farklı etkilerin mekanizması

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013, ss.164

FARE VE SIÇAN MESANE AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BAKIR (1) ŞELATÖRÜ NEOKUPROİN İLE OLUŞTURULAN FARKLI ETKİLERİN MEKANİZMASI

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2013, ss.167

Sıçanlarda siklofosfamid ile oluşturulan sistit Üzerinde yeni bir antioksidan olan silimarinin etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.282

İzole fare mesanesinde elektriksel saha stimülasyonu ile oluşturulan kasılmalarda ryanodin reseptörlerinin rolü

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.274

Fare korpus kavernozum dokusunda bir nitrik oksid donörü olan spermine NONOate?ın etkileri

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.121

Yenidoğan ve erişkin sıçan mesane dokusunda bazal spontan kasılmalar üzerinde l-sistein?in etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.341

Effect of phosphodiesterase type 4 inhibitor rolipram on cyclophosphamide-induced bladder over activity

European Urology SUPPLEMENT 7(3), 23rd Annual EAU Congress, Milan, İtalya, 26 - 29 Mart 2008, cilt.7, no.3, ss.771

Sıçanlarda Siklofosfamid ile oluşturulan sistit üzerinde fosfodiesterz inhibitörü Rolipram?ın etkisi

Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.306

Effect of 4,7-Dimethyl-1,2,5-oxadiazolo[3,4-d]-pyridazine 1,5,6-Trioxide) in the mouse corpus cavernosum

4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR), Porto, Portekiz, 14 - 17 Temmuz 2004, cilt.18, ss.63

Kitap & Kitap Bölümleri