Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Farmakoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2002 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Farmakoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Bakır ve endojen tiyollerin yenidoğan ile erişkin sıçan mesanesindeki purinerjik etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2002 Yüksek Lisans

  İzole Fare Fundusunda Elektriksel Saha Stimulasyonuna Verdiği Cevaplar Üzerine Bazı Proton Pompası İnhibitörlerinin Etkisi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Farmakoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013İleri İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Toplantısı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Roche firması

 • 2010Klinik Toksikoloji kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi II. Çukurova Acil Tıp Günleri

 • 2010Klinik Araştırmalarda Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi

 • 2009Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 • 2007Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Geriatri Derneği

 • 2005Optofizyoloji-Konfokal Mikroskopi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

 • 2005Academic Writing Conference: writing scholar articles in Engilish

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ç.Ü. Academic Writing Centre

 • 2002Biyoistatistik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Biyoistatistik Derneği

 • 2002Laboratuar Hayvanlarının Kullanımı ve Bakımında Eğitim ve Uygulama Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ç.Ü. Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi