Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2015 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2013 - 2015 Assistant Professor

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 1998 - 2013 Lecturer

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 1997 - 1998 Lecturer

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2019 - Continues Board Member

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015 - Continues Academic Board Member

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2019 - 2022 Vice Dean

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2018 - 2019 Vice Dean

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2016 - 2019 Head of Department

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2015 - 2019 Board Member

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2015 - 2019 Head of Department

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2017 - 2018 Vice Dean

  Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2014 - 2015 Board Member

  Cukurova University, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

 • 2013 - 2015 Head of Department

  Cukurova University, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Adana Sağlık Yüksekokulu

 • 2012 - 2015 Academic Board Member

  Cukurova University, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

 • 2000 - 2015 Academic Board Member

  Cukurova University, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

Non Academic Experience

 • 1995 - 1998

  Other Public Institution, Adana Sağlık Meslek Lisesi

 • 1994 - 1995

  Other Public Institution, Tokat Sağlık Meslek Lisesi

 • 1990 - 1993

  Other Public Institution, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamam Ve Araştırma Hastanesi

Courses

 • Doctorate Uzmanlık Alan

 • Postgraduate Uzmanlık Alan

 • Postgraduate Hemşirelikte Klinik Etik, Clinical Ethics in Nursing

 • Doctorate Madde Bağımlılığı ve Etik, Substance Abuse and Ethics

 • Doctorate Bilim Felsefesi Philosophy of science

 • Undergraduate Hemşirelikte Yönetim

 • Undergraduate Sağlık Sosyolojisi

 • Undergraduate Toplam Kalite Yönetimi

 • Doctorate Uzmanlık Alan

 • Undergraduate Hemşirelikte Yönetim

 • Undergraduate Hemşirelikte Liderlik

 • Undergraduate Hemşirelikte Yönetim

 • Postgraduate Hemşirelikte Klinik Etik

 • Postgraduate Hemşirelikte Yönetim Uygulama 1

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Hemşirelikte Liderlik

 • Undergraduate Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji

 • Undergraduate Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Postgraduate Hemşirelikte Yönetim 2

 • Postgraduate Hemşirelikte Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Sağlık Sosyolojisi

 • Postgraduate Hemşirelikte Yönetim 2

 • Undergraduate Hemşirelik tarihi ve Deontoloji

 • Undergraduate Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Undergraduate Tıbbi Etik

 • Undergraduate Toplam Kalite Yönetimi

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Undergraduate Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • Undergraduate Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Postgraduate Klinik Etik

 • Undergraduate Hemşirelik Esasları 2

 • Undergraduate Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Postgraduate Hemşirelikte Klinik Etik

 • Undergraduate Sağlık Mevzuatı

 • Undergraduate Hemşirelik Esasları I

 • Undergraduate Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğ

 • Undergraduate Tıbbi Deontoloji

 • Undergraduate Hemşirelik Esasları 2

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Hemşireliğin tarihsel Gelişimi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate İç Hastalıkları Hemşireliği

 • Undergraduate Tıbbi Deontoloji

 • Undergraduate Hemşirelik Tarihi ve Etik

 • Undergraduate Hemşirelik Esasları

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği