Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 3. Hemşirelik ve İnovasyon kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

  Invited Speaker

  Kırşehir, Turkey

 • 2019 11.Lokman Hekim Tıp tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

  Attendee

  Kırşehir, Turkey

 • 2019 3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

  Invited Speaker

  Samsun, Turkey

 • 2019 3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2019 HUMAN SCIENCE RESEARCH CONFERENCES, International Nursing Conferences

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 HUMAN SCIENCE RESEARCH CONFERENCES, International Nursing Conferences

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 2018 1.Uluslarası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2018 Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2018 Çukurova Üniversitesi Ulusal Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2018 Çukurova Üniversitesi Ulusal Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci kongresi

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 2017 X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2016 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2016 2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2016 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2016 3. Uluslararasi 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2016 Menapoz Okulu

  Attendee

  Turkey

 • 2015 15. Ulusal Hemşirelik kongresi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2015 14. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2015 14.Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, Mayıs 2015

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2015 7 th EORNA Congress Rome 2015 The Art of Perioperative Care: Eternally Evolving

  Attendee

  Roma, Italy

 • 2015 14. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 2015 II. Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı, ADANA, TÜRKIYE, Nisan 2015

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2014 Nevşehir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Konferansları

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2014 Uluslararası Katılımlı I. Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2014 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2014 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2014 5. Türk Ostomi Cerrahi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı 15 Şubat.2014, Adana

  Attendee

  Adana., Turkey

 • 2014 5. Türk Ostomi Cerrahi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2013 6. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, 7-8 Kasım 2013, Adana

  Attendee

  Adana., Turkey

 • 2013 6. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

  Session Moderator

  Adana, Turkey

 • 2013 VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep.

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 2012 13th International Nursing Ethics Conference, 4-6 October 2012, Selçuk,İzmir/Turkey

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2012 Türkiye Biyoetik Derneği, Uluslararası Katılımlı VII. Kongresi: "Değişen Dünyada Biyoetik"İstanbul, 12-13 Ekim 2012

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012,

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2011 13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,

  Attendee

  Şanlıurfa., Turkey

 • 2011 1. Ulusal Kültürler arası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir.

  Attendee

  İzmir., Turkey

 • 2011 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2011 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, 19 Haziran 2011, Adana

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2011 VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya,11-14 Mayıs 2011,

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2011 Balcalı Hastanesi Konferansları,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2011 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 2010 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi,2010, İzmir

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2009 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Adana.

  Attendee

  Adana., Turkey

 • 2009 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2009 VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 2009, Antakya.

  Attendee

  Antakya., Turkey

 • 2009 VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 2009,

  Attendee

  Antakya., Turkey

 • 2009 Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2009 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2009 Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet İçi Eğitim Programı ve Çukurova Devlet Hastanesi Mesleki Eğitim Konferansları, Adana İl Sağlık Müdürlüğü

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2009 Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2009 Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2009 Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet İçi Eğitim Programı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2009 Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet İçi Eğitim Programı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2008 Hemşirelik Esasları Çalıştayı, 13 Haziran 2008, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2008 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 20-24 Mayıs 2008, Konya.

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2008 Adana Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi Dünya Etik Günü Konferans

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2008 Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2008 Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2008 Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

  Invited Speaker

  Adana, Turkey

 • 2006 II. Hemşirelik ve Etik Sempozyumu, 8 Aralık 2006, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2006 XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2005 VI. Asya Biyoetik Konferansı ve IV. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi, 14-18 Kasım 2005, Şanlıurfa.

  Attendee

  Şanlıurfa., Turkey

 • 2005 IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri,10-13 Mayıs 2005, Manisa

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 2005 Uluslararası Katılımlı Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma Terapi Sempozyumu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 14-16 Nisan 2005, Adana.

  Attendee

  Adana., Turkey

 • 2004 "Tıp Fakültelerinde Etik Eğitimi" konulu V.Tıp Etiği Eğitimi Sempozyumu,1-2 Kasım 2004, Adana.

  Attendee

  Adana., Turkey

 • 2003 Uluslararası Katılımlı I.Ulusal TSK. Hemşirelik Kongresi,22-24 Ekim 2003, Ankara.

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2001 I.Uluslararası ve V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-21 Eylül 2001,Nevşehir

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 2000 I.Uluslararası ve V Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1998 VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Halk Sağlığı Kongresi,14-18 Nisan,1998, Adana.

  Attendee

  Adana., Turkey