Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yoğun Bakımda Yatan COVID-19 Tanılı Hastalarda Prosedürel Ağrı Değerlendirmesi

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 09 November 2022 Sustainable Development

Evidence-Based Practices in Nursing Care of Patients with Ostomy

1st ISUCRS Joint Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 27 October 2022

Travma hastalarında multimodal analjezi uygulamasına ilişkin hemşire kayıtlarının değerlendirilmesi

22. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 17.Cerrahi Hemşireliği Kongresi’, Antalya, Turkey, 23 March 2022

Bir Üniversite Hastanesinde Personel Yaralanmalarının Incelenmesi: 5 Yıllık Analiz

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 11 September 2022

Covid-19 Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yarası Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 09 September 2022

Bireye Özgü Ağri Değerlendirmesinin Kolorektal Cerrahi Sonrasi Derlenmedeki Yeri

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Turkey, 09 September 2022

Assessment of the risk factors of intraoperative pressure injury of patients

International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), İstanbul, Turkey, 09 September 2022

Eras Recommendatıons For Planned Early Mobılızatıon In Colorectal Surgery

International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), İstanbul, Turkey, 09 September 2022

Tens’in Kronik Yara Tedavisine Bağlı Olarak Gelişen Ağrıya Etkisi

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 09 September 2022

Rektal Prolabsusta Postperatif Hemşirelik Bakımındaki Anahtar Noktalar

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Turkey, 09 September 2022

Kolorektal Cerrahi Sonrasi Ağri Değerlendirme Kayıtlarinin Önemi

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Turkey, 09 September 2022

Kolorektal Cerrahide Enfeksiyon Kontrolünde Bakım Paketlerini Uygulayabiliyor muyuz?

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA-TERAPİ KONGRESİ, Turkey, 09 September 2022

Assesment of Nurse Records on Multimodal Analgesia in Trauma Patients

5th INTERNATIONAL CONGRESS on NURSING (ICON-2021), Priştine, Kosovo, 23 - 26 September 2021, pp.28

Psychologıcal Outcomes 1 Year After Restrıctıve Barıatrıc Surgery

7. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 07 September 2021

IN OPTIMAL PAIN MANAGEMENT OF COLORECTAL SURGERY WHAT SHOULD I DO NURSE?

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 6 - 07 March 2020

CURRENT NURSING APPROACHES IN PAIN MANAGEMENT OF PATIENTS WITH SEVERE HEAD INJURY

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 6 - 07 March 2020

Bariatrik Cerrahide İntraoperatif Hemşirelik Uygulamaları

4. Çukurova Gastro-intestinal Cerrahi Hastalıklar Kongresi, Turkey, 28 February - 01 March 2020

Rehberlere Göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sırası Bakımı-2

III. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2019

Hastalarda Ameliyata Bağlı Basınç Yarası Gelişimi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi., 3 - 06 October 2019

Cerrahi Hastalarında Perioperatif Hipoterminin Yaraİyileşmesi Üzerine Etkisi

Uluslararası 2. Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi., 28 - 30 June 2019

Hastaların Preoperatif Ağrı Korkusunun Değerlendirilmesi.

Uluslararası 1.Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi., 1 - 03 March 2019

Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde hastaSonuçlarını nasıl ölçelim?

Uluslararası 1.Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 March 2019

Travmalı Hastalarda Multimodal Analjezi

Uluslararası 1.Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 March 2019

Travmalı Hastalarda Multimodal Analjezi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1-9

Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde hasta Sonuçlarını nasıl ölçelim?

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1-6

Hastaların Preoperatif Ağrı Korkusunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1-4

ERAS?a Göre Beden Isısı Kontrolünde Hızlı İyileşme Protokolleri ve Önemi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1-9

ERAS Protokollerinde Postopreatif Erken Beslenme Ve Önemi.

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1-5

Geçici olarak sözel iletişim kuramayan yoğun bakım hastalarında iletişim.

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi., 10 - 13 October 2018

Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10 - 13 October 2018

geçici olarak sözel iletişim kuramayan yoğun bakım hastalarında iletişim.

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.1

Akıllı Telefonların ve Bilgisayarların Ağrı Yönetiminde Kullanımı.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1

Akıllı Telefonların ve Bilgisayarların Ağrı Yönetiminde Kullanımı

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.9-10

Anevrizma Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar

14. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018

Rehberlere Göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sırası Bakımı

II. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Turkey, 23 - 26 November 2017

Ağrı yönetiminde teknolojinin kullanımı ağrı yönetimini destekler mi?

5. Uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 November 2017

Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri İle Değerlendirilmesi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 06 November 2017, pp.1-3

Ağrı Yönetiminde Teknolojinin Kullanımı Ağrı Yönetimini Destekler mi?

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi,, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.15-17

AĞRI YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI HASTA OTONOMİSİNİ DESTEKLER Mİ?

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Kolorektal Cerrahide Ağrı Yönetimi

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 16 - 20 May 2017

Pelvik Taban Disfonksiyonunda Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar

II. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 31 March - 01 April 2017

Yoğunbakımda Ağrı Yönetimi

13. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 5. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, İzmir, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.11

cAN BE USED VİTAL SİGNS AS VALİD İNDİCATORS TO ASSESS PAIN IN NEUROSURGERY INTENSIVE CARE UNITS?

8TH.WORLD CONGRESS OF THE WORLD INSTITUTE OF PAİN, New York, United States Of America, 20 - 23 May 2016, pp.106

cAN BE USED VİTAL SİGNS AS VALİD İNDİCATORS TO ASSESS PAIN IN NEUROSURGERY INTENSIVE CARE UNITS?

8TH.WORLD CONGRESS OF THE WORLD INSTITUTE OF PAİN, New York, United States Of America, 20 - 23 May 2016, pp.106

Mesane Kanseri Sonrası Yaşam Kalitesi:1 Yıllık İzlem.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016 Sustainable Development

Cerrahi Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımının Belirlenmesi.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

Subjective Views of Chronic Low Back Pain Patients on Benefi ts of Physical Therapy and Chiropractice Treatment

Business and Health Administraton, MBAA İnternational Conference, Chicago, United States Of America, 24 - 26 March 2016, vol.1, pp.2

Subjective Views of Chronic Low Back Pain Patients on Effectiveness of Certain Pain Relief Methods

Business and Health Administraton, MBAA İnternational Conference, Chicago, United States Of America, 24 - 26 March 2016, vol.1, pp.1

ICN Teması Çerçevesinde Etkili Bakımda Anahtar Konular

9. Ulusal Türk ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2015

2015 ICN Teması Çerçevesinde Etkili Bakımda Anahtar Konular

9. Ulusal Türk ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.281

Omuz Ameliyatı Geçiren Hastalarda Standart Ağrı Değerlendirmesinin Ağrı Ve Analjezik Tüketim Miktarı Üzerine Etkisi.

XXV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VII. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Etkili Bakım

Ebelik- Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Turkey, 12 May 2015

Preemptif Analjezinin Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolleri

6. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015

Preemptif Analjezinin Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolleri

6. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, pp.11

Derin Ven Trombozunda Yeni Yöntem: EKOS ve Hemşirelik Bakımı

13.Ulusal Öğrenci Hemşire Kongresi, Turkey, 1 - 03 May 2014

Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Verilen Soğuk Buharın Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisi.

Nöroşirurji Hemşireliği Derneği 10. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Evde Bakımda Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi VI. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013

Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Rolleri

5. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 06 October 2013

Kraniotomi sonrası uygulanan multimodal analjezide hemşirenin rolleri.

Nöroşirürji hemşireliği derneği 9. Bilimsel kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

Ağrı değerlendirmesine ilişkin vaka örnekleri

Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, Turkey, 21 - 22 January 2013

Türkiye’de Yayınlanan Üç Gazetenin Yüz Nakline İlişkin Haberlerinin Etik Açıdan İncelenmesi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı 7. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı, Turkey, 31 October - 02 November 2012

Nöroşirurji Yoğun Bakim Ünitelerinde Görülen Tıbbi Hatalar

8. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2012

Nursing students' opinions regarding the clinical practice guide

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2162-2165 identifier identifier

Multiple Myelomda Ağrı Kontrolü

1. Multiple Myelom Hasta Okulu, Turkey, 01 October 2010

Ağrı Değerlendirmesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Eğitim, Turkey, 03 June 2010

Meme kanserinin etiyolojisi, KKMM,Erken tanı-tarama ve tedavisi

Sincan Halk Eğitim Merkezi Eğitimleri, Turkey, 03 April 2010 Sustainable Development

Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocuklarda Hemşirelik Bakımı

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 08 November 2009

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Hastaların Bakımına İlişkin Görüşleri

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2009

Meme Kanseri Vaka Sunumu

IV. Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Kursu, Turkey, 08 June 2009 Sustainable Development

Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakımı

23. Bilimsel Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2009

Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesinde Yoğun Bakım Hemşiresinin Rolü

V. Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2008

Hasta Kontrollü Analjezi ve Hasta Güvenliği

Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 28 May - 01 June 2008

Books & Book Chapters

Hemşire-Hasta İletişiminde Bakım Teknolojileri

in: Bakım Kalitesini İyileştirmede İnovasyon, Aydanur Aydın, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.387-402, 2021

Cerrahide Ağrı ve Hemşirelik Bakımı

in: . Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım, Sevban ARSLAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.281-307, 2021

Kanıta Dayalı İlk Yardım Uygulamaları

in: Sağlık Bilimlerinde İlk Yardım ve Uygulamaları, ERDEN SEVİLAY, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.235-247, 2021

Akut Ağrı Kontrolünde Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Ağrı ve Kontrolü, Sevilay ERDEN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.217-233, 2021

Travma

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, Nermin Gürhan,Şengül Yaman,Ülkü Polat, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.416-430, 2020

Hepatopankreatobiliyer Sistem Cerrahisinde Bakım

in: Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.513-530, 2016

Metrics

Publication

191

Citation (WoS)

52

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

5

Project

25

Thesis Advisory

8

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals