Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürlerinin İncelenmesi.


ARSLAN S. , AYDINGÜLÜ N. , GÜLŞEN M. , DENİZ DOĞAN S., ERDEN YÜKSEKKAYA S.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri