Hızlı İyileşme Protokolleri Çerçevesinde Jinekolojik Cerrahi Sonrası Analjezide Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirenin Rolü


ERDEN YÜKSEKKAYA S. , KARAÇAY YIKAR S. , özkan k. e. , NAZLI KUBİLAY s.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri