Travmalı Hastalarda Multimodal Analjezi


TURA İ. , ERDEN YÜKSEKKAYA S.

Uluslararası 1.Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 Mart 2019