Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Water sources, mixing and evaporation in the Akyatan lagoon, Turkey

ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, cilt.115, ss.200-209, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lithology Discrimination in Foreland Basin with Landsat TM

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.40, ss.257-269, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Provenance of the northern part of the Kahramanmaras Peripheral Foreland Basin (Miocene, S Turkey)

JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, cilt.40, ss.475-495, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evolution of and factors controlling Eocene sedimentation in the Darende-Balaban Basin, Malatya (Eastern Turkey)

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.14, ss.311-335, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An example of river course changes on a delta plain: Seyhan Delta (Cukurova plain, southern Turkey)

GEOLOGICAL JOURNAL, cilt.34, ss.211-222, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karaisalı Formasyonu?nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.56, no.3, ss.173-187, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alacık Formasyonun Orta Üst Eosen Jeolojik Özellikleri K Maraş

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.18, ss.183-198, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Berdan Nehri nin Kuvaterner deki Evrimi ve Tarsus un Tarihçesine Jeolojik Bir Yaklaşım

Türkiye Kuvaterner Çalıştayı, ss.78-82, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elmedin Tepe Resifi ve Kızılkaya Tepe Resif Kompleksinin Mut Mersin Modal ve Fasiyes Analizi

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.46, ss.25-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen İstifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular

Yerbilimleri, cilt.22, ss.183-192, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Baseni Üst Miyosen Pliyosen istifinde Messiniyen tuzluluk Krizine ait bulgular

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, ss.183-192, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sedimentology and paleontology wıth special reference to the ostracoda fauna of Akyatan Lagoon Adana SE Turkey

Geosound Special Issue of 4th European Ostracodologists Meeting, cilt.35, ss.127-147, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tortum Erzurum güneybatısının Jeolojisi ve Pliyosen YaşlıGelinkaya Formasyonu nun Sedimantolojisi

Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Dergisi Yerbilimleri, cilt.16, ss.39-46, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Middle Miocene Submarine Fan System of the Adana Basin southern Turkey

tpjd, cilt.10, ss.1-14, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mut Baseni miyosen yaşlı resifal kireçtaşlarının jeolojisi

Yerbilimleri/ Geosound, cilt.0, ss.129-140, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Globigerinaus Cinsinin Yeni Türü ve Stratigrafik Konumu

Geosound, ss.11-20, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaisalı Çatalan Eğner Yöresinin KB Adana Alt Orta Miyosen Ìstifinin Planktonik foraminifer biyostratigrafisi

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.35, ss.67-80, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaömerli Akkuyu Balcalı bölgesi Kuzey Adana Neojen istifinin sedimanter jeolojik incelenmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.12, 1985 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karaisalı Formasyonu (AdanaHavzası)’xxna ait Yeni Kalkerli Nannoplankton Bulguları: Çukurköy (Karaisalı-Adana)

Uluslararası Katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Tekirdağ, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.108-110

Karaisalı Formasyonu’xxnun (Adana Baseni) Çökelme Ortamı ve Diyajenetik Özellikleri: Çukurköy (Karaisalı-Adana)

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Grubu 2017 Çalıştayı, Rize, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017, ss.56-57

Hacıkırı (Karaisalı) Civarındaki Karaisalı Formasyonu’xxnun Çökelme Ortamı ve Deniz Seviyesi Değişimleri (Adana Baseni)

Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.714-715

Karaisalı Formasyonu nun Fasiyes Mikrofasiyes Özellikleri Ve Çökelme Ortamı Adana Baseni Türkiye

Sedimanter Havzalar Dolguları ve Stratigrafileri, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016

Maraş Foreland Basin in Southern Turkey Two Examples of Downslope Characteristics from Re Sedimentation Processes in Deep Water

Submarine Slope Systems: Processes, Products and Prediction, Conference, Liverpool, İngiltere, 01 Ocak 2003, ss.15

Promontory Plate Geometry Effect on Foreland Basin Sedimentation Kahramanmaraş SE Turkey

Eighth International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2014, ss.0-129

Easternmost Mediterranean evidence of the Zanclean flooding event and subsequent surface uplift: Adana Basin, southern Turkey

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, cilt.372, ss.473-493 identifier identifier

How did the Messinian Salinity Crisis impact the Adana Basin

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 18 - 22 Ekim 2010

Multiple deep water slope feeder channel evolution of submarine fan system in the Maras Basin Miocene S Turkey

Submarine slope systems: processes, products and prediction. Conference, Liverpool, İngiltere, 01 Ocak 2003, ss.46

Tektonik olarak aktif bir havzada Miyosen Kahramanmaras denizaltı yelpaze sisteminin Tekir Sistemi sedimentolojik özellikleri

Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl sempozyumu, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.16

Oligo-Miocene Basins of South-Central Turkey: Synthesis and Appraisal. Keynote Talk.

4.th International Turkish Geology Symposium, Adana, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Slope-channel Complex Fill and Overbank Architecture, Tinker Channel, Kirkgecit Formation, Turkey

Atlas of Deep Water Outcrops AAPG Studies in Gelogy 56, J. Studlick, R.D. Shew, G.S. Steffens , Editör, AAPG, Geological Society Publishing House, Tulsa OK, ss.363-367, 2007

Components of Feeder Systems to a Deep Water Fan, Cingöz Formation at Karaisalı, Turkey

Atlas of Deep Water Outcrops AAPG Memoir Studies in Geology 56, J. Studlick, R.D. Shew, G.S. Steffens , Editör, AAPG, Geological Society Publishing House, Tusla OK, ss.351-356, 2007

Evolution of Multiphase, Winged, Coarse-grained, Deep-water Canyons: Alikayasi Canyon, Turkey

Atlas of Deep Water Outcrops AAPG Studies in Gelogy 56, J. Studlick, R.D. Shew, G.S. Steffens , Editör, AAPG, Geological Soceity Publishing House, Tusla OK, ss.357-362, 2007