Karaisalı Formasyonu nun Fasiyes Mikrofasiyes Özellikleri Ve Çökelme Ortamı Adana Baseni Türkiye


Taraf F., ÖRÇEN S., GÜRBÜZ K.

Sedimanter Havzalar Dolguları ve Stratigrafileri, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye