Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1989 - 1993 Doktora

    University of Keele, Geology, İngiltere

Yaptığı Tezler

  • 1985 Yüksek Lisans

    Karaomerli Akkuyu Balcalı Bolgesi (N.Adana) Tersiyer istifinin sedimanter jeolojik incelenmesi. Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Master Tezi, Adana, 77 p.

    Çukurova Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

Yabancı Diller

  • C1 İleri İngilizce