Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlkokul Öğrencileri ile Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bir Çalışma

International Journal of Social Science, cilt.74, ss.89-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF LESSON STUDY ON THE PERCEPTIONS OF MATHEMATICS TEACHERS ABOUT SUBJECT AREA COMPETENCIES

European Journal of Education Studies, cilt.5, sa.8, ss.371-394, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Picture in Children's Story Books: Children's Perspective

International Journal of Educational Methodology, cilt.4, sa.4, ss.103-115, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Picture in Children's Story Books: Children's Perspective

International Journal of Educational Methodology, cilt.4, sa.4, ss.205-217, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.1032-1052, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Investigation of Teacher Candidates? Perceptions About Physical Dimension of Classroom Management

European Journal of Educational Research, cilt.6, sa.2, ss.199-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of teacher candidates' perceptions about physical dimension of classroom management.

European Journal of Educational Research, cilt.6, sa.2, ss.199-2012, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANI Ş MAN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.52, ss.57-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANI Ş MAN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.52, ss.57-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda zorbalığı önleme ve müdahale etmeye yönelik yapılan uygulamalar: Psikolojik danışman görüşleri

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.52, sa.1, ss.57-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULLARDA ZORBALIĞI ÖNLEME VE MÜDAHALE ETMEYE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: PSİKOLOJİK DANI Ş MAN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.52, ss.57-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation on teacher candidates? perspectives about behaviors positively affecting classroom atmosphere.

Eurasian Journal of Educational Research, cilt.6, sa.1, ss.139-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve İnançlarının İncelenmesi Çukurova Üniversite

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.15, ss.749-770, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve İnançlarının İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.15, ss.749-770, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin öğrenme stillerinin sosyal bilgiler dersi öğretim stillerine etkisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.31-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğretim stillerine etkisi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.33, ss.43-49, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul öncesi öğretmenlerinin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.3, sa.32, ss.152-164, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Do's of Doing: Looking Experiential Learning Within A Wide Perspective

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.139-151, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Introduction of a Whole School Pastoral Care Approach : Circle Time

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.27, ss.50-59, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Counselling in Turkey

Anima Indonesian Psychological Journal, cilt.17, sa.3, ss.227-233, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokulda Matematiksel Modelleme İçin Öğretim Çerçevesi Oluşturma Süreci

VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, 10 - 13 Eylül 2020

İlkokulda Matematiksel Modelleme İçin Bir Öğretim Çerçevesi Oluşturma Süreci

VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020, ss.1310

Sınıf İçi Sosyal Uyumu Artıracak Bir Drama Uygulaması

30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.252-262

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Problem Kurabilme Yetkinlikleri

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik Algıları

USBİK 2019 Nevşehir Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.1

İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1

Views on Classroom Management Teachers? who Works with Gifted Students

International Conference on Education, Teaching & Learning, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Temmuz 2018, ss.1

İlkokul Öğrencileri ile Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bir Çalışma

ERPA 2018 International Congress on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.1

Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenleri İle İlgili Bir İnceleme

II. Uluslararası Multidisiplineler Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

NORM KADRO FAZLASI SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE iLGİLİ BİR METAFOR ÇALIŞMASI

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları KOngresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Annelerin Davranış Değiştirme Amaçlı Ceza Kullanma Yaşantıları

5.International Eurasion Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Öğrencilerin Öğretmenlik İle İlgili Korkularının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 28 Ekim 2017

Öğrencilerin Öğretmenlik ile İlgili Korkularının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

ÇOCUK HİKÂYE KİTAPLARINDA RESİM: ÇOCUK BAKIŞ AÇISI

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.188-189

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.1

Toplumsal Cinsiyeti Algılama: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Örneği

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumda, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.99-100

Analysis of classroom teachers? behaviours for gaining and sustaining attention in management of instructional activities

Pedagogia 2017 Encuentro ınternacional por la unidad de los educadores, Havana, Küba, 30 Ocak - 03 Şubat 2017, ss.1

İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetimne ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

IIIrd International Eurasion Educational Reech Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.291-299

Toplumsal Cinsiyeti Algılama:Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Örneği

II. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2016, ss.1

A Qualitative research regardng classroom teachers s ideas with respect to time management in the classroom

6th International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities, Taipei, Tayvan, 12 - 13 Temmuz 2016, ss.1

Çocukların oyun ve oyuncak algısı üzerine bir inceleme

IIIrd International Eurasion Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1

Öğretmen adaylarının sınıf yönetimini etkileyen etkenler hakkındaki görüşleri geçmişe bakış

IIIrd International Eurasion Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1

Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Sınıfa Yansımaları Hakkındaki Görüşleri

18. Uluslararası AMSE-AMCE-WAER Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.1

SIXTH GRADE STUDENTS VIEWS ON COMPUTER ASSISTED MATHEMATICS EDUCATION

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2016

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1

Sınıf Öğretmenlerinin Zaman Yönetimine İlişkin Görüş ve Davranışlarına Yönelik Bir İnceleme

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

A Qualitative Research regarding classroom teachers ideas with respect to time management in the classroom.

6th International Conference on Business, Economics, Social Science and Humanities, 19 - 20 Şubat 2016, cilt.49

Views of prospective teachers about the leadership qualities of teachers

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Liderlik Özellikleri İle İlgili Görüşleri

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.108

Prospective teachers views on how will they see themselves as a teacher in the future

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Liderlik Özellikleri İle İlgili Görüşleri

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.108

Views of prospective teachers about the leadership qualities of teachers

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1

Okullarda Zorbalığı Önleme ve Müdahale Etmeye Yönelik Psikolojik Danışman Görüşleri

XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2015

Öğretmen adaylarının sınıf atmosferini olumlu etkileyen davranışlar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

IInd International Eurasion Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.1

The investigation on teacher candidates perception about physical dimension of classroom management

). International Congress on Education for the future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.1

The Investigation on Teacher Candidates Perceptions about Physical Dimension of Classroom Management

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015, 13 - 15 Mayıs 2015

Evdeki Görev ve Sorumlulukların Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi Çocukların Görüşleri

1. ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Öğretmen adaylarının kadın erkek öğretmen olgusuna ilişkin metaforları

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.1

Children’s Emotional Attributions and Moral Reasoning

3. International Congress on Early Childhood Education, 12 - 15 Eylül 2012

Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.561-562

Multi Perspective Assessment of First Years of School: A Prospective Study

European Affective Education Network İnternational Conference At The Cukurova University, Adana, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2007

Multi Perspective Assessment of First Years of School: A Retrospective Study

9. International Conference of Europea Affective Education Network, 28 - 30 Haziran 2007

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Düzenledikleri Öğretimin Belirlenmesi

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.534

An Introduction of a Whole School Pastoral Care Approach

1. Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004, cilt.3, ss.170-183

Okulöncesi Ögretmenlerinin matematik ve matematik ögretimine iliskin algı ve tutumları

14. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.95

Kitap & Kitap Bölümleri

Gelişim Kuramları

Yaşamboyu Gelişim, Filiz Yurtal, Editör, Nobel Akademik, Ankara, ss.24-63, 2019

Sürdürebilirliğin Boyutlarından Olan Ekonomik Sürdürülebilirliğin Okul Öncesi Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Handan Asude Başal, Yasemin Öztürk, Mine Nazan Kerimak Öner, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.807-824, 2018

A Study of Espoused-Theory and Theory -in-Use in a Group of Human Relations Facilitators in a Higher Education Institute

Researches on Science and Art in 21 st Century Turkey, ARAPGİRLİOĞLU H., ATİK A., ELLIOTT R. L., TURGEON E., Editör, Gece Kitaplığı, İstanbul, ss.1, 2017

An Investigation of Pre-Service Primary School Teachers? Mathematical LiteracyLevels and Perceptions of Mathematics

Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, ss.1, 2017

A Study of Espoused-Theory and Theory -in-Use in a Group of Human Relations Facilitators in a Higher Education Institute

Researches on Science and Art in 21 st Century Turkey, Prof. Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Assit. Prof. Atilla ATİK, Prof Robert L. ELLIOTT, Assoc. Prof. Edward TURGEON, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.2800-2815, 2017

An Investigation of Pre-Service Primary School Teachers’ Mathematical LiteracyLevels and Perceptions of Mathematics

Current Trends in Educational Sciences, Recep EfeIrina KolevaEmin AtasoyVioleta Kotseva, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, ss.99-113, 2017

Çalışma Becerileri Öğretimi

Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, ŞAHİN M., ALTUN T., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1, 2016

Okul Öncesi Sınıflarında Zaman Yönetimi

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş Arnas, Fatma Sadık, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1, 2016

Sınıf Atmosferini Olumlu Yönde Geliştiren Etkili İletişim Becerileri

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas Y., Sadık F., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1, 2016

Views of Prospective Teachers on the Leadership Qualities of Teachers

Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, ss.1, 2016

Okul Öncesi Sınıflarında Zaman Yönetimi

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş Arnas, Fatma Sadık, Editör, Pegem Akademi, ss.103120, 2016

Çalışma Becerileri Öğretimi

Kaynaştırma Sınıfı Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Mustafa ŞAHİN Taner AlLTUN, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.269-291, 2016

Sınıf Atmosferini Olumlu Yönde Geliştiren Etkili İletişim Becerileri

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş Arnas, Fatma Sadık, Editör, Pegem Akademi, ss.124-137, 2016

Views of Prospective Teachers on the Leadership Qualities of Teachers

Current Advances in Education, Emin Atasoy,Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.172-180, 2016

Öğretimin Yönetimi

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Yaşare Aktaş Arnas, Fatma Sadık, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.87-101, 2016

Views of Prospective Teachers on the Leadership Qualities of Teachers

Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.172-181, 2016

Evdeki görev ve sorumlulukların cinsiyete göre değerlendirilmesi: çocukların görüşleri

Türkiye de ve Dünyada Kadın Araştırmaları, Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ, Editör, Çukurova Üniversitesi, ss.215-222, 2015

Okul Öncesi Eğitim Ortamında Etkili İletişim

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y. , Sadık, F., Editör, Kök, ss.192-212, 2008

Okul Öncesi Sınıflarında Zaman Yönetimi

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y. , Sadık, F., Editör, Kök, ss.164-189, 2008

Effects of multiple intelligence based mathematics course on students? math anxiety and students?views about the course

Learning Beyond Cognition, N. Kryger., B. Ravn. , Editör, Danish University Of Education Pres., Kopenhag, ss.221-242, 2007

Effects of multiple intelligence based mathematic course on students’xx math anxiety and students’xx views about the course

Learning Beyond Cognition, Niels Kryger Birte Ravn, Editör, Danish University of Education Press, Copenhagen, ss.221-242, 2007