Çocuk Hikaye Kitaplarında Resim: Çocuk Bakış Açısı (Sözlü bildiri olarak sunulduktan sonra makale olarak yayınlanmıştır)


ÖZSEZER M. S. , CANBAZOĞLU H. B.

II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2017