Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Association between phantom limb complex and the level of amputation in lower limb amputee

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.51, ss.142-145, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomic compatibility of femoral intramedullary implants: a cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.50, ss.222-226, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An alternative endoscopic portal for suprascapular nerve approach: an anatomic study

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.23, ss.1511-1517, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Humeral surface anatomy and percutaneous plate advancement: a cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.584-589, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortopedik Uygulamalarda Bilgisayarlı Denetim Sistemi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.93-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, ss.81-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.81-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Pregabalin on Postoperative Pain

Tur ki ye Kli nik le ri J Anest Re a nim, cilt.12, ss.26-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanal içi çivi özellikleri femur anatomisine uygun mudur?

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.43 Creative Commons License

Singularity Detection in an External Fixator of Gough-Stewart Platform Type

International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2015, Dubrovnik, Hırvatistan, 9 - 11 Eylül 2015, ss.284-287

SHEEP PRODUCTION IN TURKEY

INTERNATIONAL SYMP ON PRODUCTION OF HIDES, SKINS, WOOL AND HAIR : EVALUATION AND FUTURE ROLE IN THE MEDITERRANEAN BASIN AND THE MIDDLE EAST, Adana, Türkiye, 2 - 06 Kasım 1991, cilt.56, ss.25-30 identifier

MILK-PRODUCTION AND REPRODUCTIVE EFFICIENCY CHARACTERISTICS OF 2 NEW DAIRY GOAT TYPES IN THE EAST MEDITERRANEAN PART OF TURKEY

SYMP ON LIVESTOCK IN THE MEDITERRANEAN CEREAL PRODUCTION SYSTEMS, Rabat, Malta, 7 - 10 Ekim 1990, cilt.49, ss.174-176 identifier