Çocuklarda Zon 2 ve Zon 3 Fleksör Tendon Yaralanmalarının Primer Tamir Sonrası Klinik Sonuçları


HURİ G. , KILIÇ S., BİÇER Ö. S. , DEVECİ M. A. , ÖZKAN C. , TAN İ.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite cerrahisi Kongresi, 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye