Propriosepsiyonun Münchausen Sendromu Düşünülen Olguların Tanısındaki Önemi


KARALEZLİ M. N., BİÇER Ö. S.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2. Ulusal El Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 23 - 26 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes