SERVİKAL PARAZİTİK RAŞİFAGUS:OLGU SUNUMU


GAMLI A. , ÖZKAN C. , BİÇER Ö. S. , DEVECİ M. A. , TEKİN M. , TAN İ.

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye