Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Association between phantom limb complex and the level of amputation in lower limb amputee

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.51, no.2, pp.142-145, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anatomic compatibility of femoral intramedullary implants: a cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.50, no.2, pp.222-226, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An alternative endoscopic portal for suprascapular nerve approach: an anatomic study

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, vol.23, no.5, pp.1511-1517, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Humeral surface anatomy and percutaneous plate advancement: a cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.48, no.5, pp.584-589, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.81-92, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortopedik Uygulamalarda Bilgisayarlı Denetim Sistemi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.93-101, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.81-92, 2015 (National Refreed University Journal)

The Effect of Pregabalin on Postoperative Pain

Tur ki ye Kli nik le ri J Anest Re a nim, vol.12, no.1, pp.26-30, 2014 (Other Refereed National Journals)

Omuz Çevresi Kırıkları

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, vol.7, no.4, pp.24-28, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Kemiğin dev hücreli tümörü

TOTBID Dergisi, vol.12, no.6, pp.557-564, 2013 (Other Refereed National Journals)

the epidemiology of tumors and tumor like lesions of the hand and wrist

Clinical And Experimental Medicine, pp.347-352, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Unusual Cause of Knee Locking

Case Reports in Orthopedics, vol.2013, pp.1-3, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The epidemiology of tumors and tumor like lesions of the hand and the wrist

Clinical and Experimental Medical Sciences, vol.1, pp.343-352, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Minimal invasive approach to proximal humerus fractures with diaphysis extension in elderly

Clinical and Experimental Medical Sciences, vol.1, pp.59-68, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aşil Tendon Yaralanmaları

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, vol.4, no.2, pp.92-100, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Konjenital Skolyoz ve Kifoskolyozun Tedavisinde Posterior Yaklaşımla Hemivertebra Eksizyonu

The Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.20, no.2, pp.43-52, 2009 (Other Refereed National Journals)

Total Diz ArtroplastisindeMinimal İnvaziv Girişimler

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji Özel Dergisi, vol.2, no.1, pp.76-80, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Osteoporotik Vertebra Kırıklarının Ekstrapediküler Vertebroplasti ile Tedavisi

The Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.20, no.4, pp.47-56, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Femur Boyun Kırıkları

TOTBİD Dergisi, vol.7, pp.127-132, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Egzersizin eklem kıkırdağına etkileri

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.41, no.2, pp.13-18, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

bilateral tibial hemimelide bifid femur

28. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.161

literatürde ender rastlanan bir olgu: koronoid pseudoartrozu

28. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.154

Total kalça protezi insizyon skarının skuamöz hücreli karsinomu

27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.51, pp.216

Servikal parazitik raşifagus: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.51, pp.77

Tibial hemimeli tip IV’te ayak bileği santralizasyonu yeterli mi?: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, vol.51, pp.202-203

TOTAL KALÇA PROTEZİ İNSİZYON SKARININ SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 29 October 2017

SERVİKAL PARAZİTİK RAŞİFAGUS:OLGU SUNUMU

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 24 - 29 October 2017

Kanal İçi Femur Çivilerinin Anatomik Uyumu Kadavra Çalışması

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016

Anatomic Compatibility of Femoral Intramedullary Implants: A Cadaveric Study

18th European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Congress, 31 May - 03 June 2017

Elastofibroma dorsi Clinical evaluation of 61 cases and review of the literature

29th Annual meeting of the european musculo-skeletal oncology society, Nantes, France, 25 - 27 May 2016

Kanal İçi Çivi Özellikleri Femur Anatomisine Uygun mudur

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.43

Sağ El 1 Parmakta Nadir Görülen Bir Tümör Kistik Nodüler Hidroadenom Olgu Sunumu

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.176

Kemiğin Dev Hücreli Tümöründe Denosumab Gerçek mi Efsane mi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.40

Transtibial Amputasyonlu Hastada Güdük kırığı Olgu sunumu

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.268

Kanal içi çivi özellikleri femur anatomisine uygun mudur?

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, pp.43 Creative Commons License

Singularity Detection İn an External Fixator of Gough Stewart Platform Type

International Conference on Innovative Technologies, Dubrovnik, Croatia, 9 - 11 September 2015, pp.284-287

Singularity Detection in an External Fixator of Gough-Stewart Platform Type

International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2015, Dubrovnik, Croatia, 9 - 11 September 2015, pp.284-287

Clinical and pathological results of denosumab in the treatment of giant cell tumor of the bone

28th Annual meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society, Atina, Greece, 29 April - 01 May 2015, pp.68-69

GKD Tedavisinde Pelvik Osteotomilerin Etkinliği

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongres, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.48, pp.65

An Alternative Suprascapular Nerve Portal for Arthroscopic Approach An Anatomic Study

AAOS2013 Annual Meeting, CHICAGO, United States Of America, 19 - 23 March 2013, pp.1-2

Alt ekstremite cerrahisinde pregabalinin postoperatif analjezi üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2013

Erişkin femur trokanterik bölge kırıklarında kanal içi kalça çivisi ile osteosentez sonuçları

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.113-114

Supraskapuler Sinir Yaklaşımı İçin Alternatif Endoskopik Portal Anatomik Çalışma

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.81

Yenidoğanda bilateral Tibia Melorheostozisi Vaka Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.270

Ters Madelung deformitesinin İlizarov eksternal fiksatörü ile düzeltilmesi Olgu Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.182

Kemiğin Dev Hücreli Tümörünün Tedavisinde Denosumab Kullanımının Sonuçları

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.50

Ters Madelung Deformitesinin Ilizarov Eksternal Fiksatörü ile Düzeltilmesi Olgu Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.182

Erişkin Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarında Kanal İçi Kalça Çivisi ile Osteosentez Sonuçları

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.113-114

Propriosepsiyonun Münchausen Sendromu Düşünülen Olguların Tanısındaki Önemi

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2. Ulusal El Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 23 - 26 May 2012

Çocuklarda Zon 2 ve Zon 3 Fleksör Tendon Yaralanmalarının Primer Tamir Sonrası Klinik Sonuçları

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite cerrahisi Kongresi, 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Turkey, 23 - 26 May 2012

Kalça Protezi Revizyonlarında Üç Kutuplu Asetabuler Bileşen Kullanılmasının Erken Sonuçları

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.198-199

Erişkin femur trokanterik bölge kırıklarında kanal içi kalça çivisi ile cerrahi tedavi sonuçları

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.113

Alt Ekstremite Kısalıklarında Ilizarov Eksternal Fiksatör ile Uzatma Sonuçları

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.30

Alt Ekstremite Kısalıklarında İlizarov eksternal Fiksatör ile uzatma sonuçları

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.30-31

Skafoid Psödoartrozunun Cerrahi Tedavisi Sonuçları

21. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi, Turkey, 3 - 08 November 2009, vol.43, pp.152

Konjenital Skolyoz ve Kifoskolyozun Tedavisinde Posterior Yaklaşımla Hemivertebra Eksizyonu

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 3 - 08 November 2009, vol.43, pp.213-214

Anevrizmal Kemik Kisti Tanı ve Tedavisinde Trokar İğne Biyopsisi ve Küretaj Greftleme Uygulaması

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 3 - 08 November 2009, vol.43, pp.195-196

Elin Tümör ve Tümör Benzeri Lezyonları

20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 23 - 28 October 2007, vol.41, pp.40

El ve El Bileği Yerleşimli Malign Lezyonlar

20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 23 - 28 October 2007, vol.41, pp.29-30

Arthroscopic Treatment of Lateral discoid Meniscus

7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with The 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS (Section of Asia-Pacific Orthopaedic association "APOA"), Turkey, 30 - 31 October 2004, pp.203

Enfekte Total Diz Artroplastisi Tedavisinde İki Aşamalı Revizyon

18. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 23 October 2003, pp.36

SHEEP PRODUCTION IN TURKEY

INTERNATIONAL SYMP ON PRODUCTION OF HIDES, SKINS, WOOL AND HAIR : EVALUATION AND FUTURE ROLE IN THE MEDITERRANEAN BASIN AND THE MIDDLE EAST, Adana, Turkey, 2 - 06 November 1991, vol.56, pp.25-30 identifier

MILK-PRODUCTION AND REPRODUCTIVE EFFICIENCY CHARACTERISTICS OF 2 NEW DAIRY GOAT TYPES IN THE EAST MEDITERRANEAN PART OF TURKEY

SYMP ON LIVESTOCK IN THE MEDITERRANEAN CEREAL PRODUCTION SYSTEMS, Rabat, Malta, 7 - 10 October 1990, vol.49, pp.174-176 identifier

Books & Book Chapters

Bölüm 22 Ortopedik Konuların İlk Değerlendirilmesi

in: APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı, FUCHS S., YAMAMOTO L., Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.721-735, 2016

Üst Üste Binen Beşinci Parmak İçin Butler Girişimi

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S.W., Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1637-1638, 2015

Arka Ayak Valgus Deformitesi İçin Kalkaneal Uzatma Osteotomisi

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1608-1618, 2015

Jüvenil Bunyonunun Cerrahi OlarakDüzeltilmesi

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S.W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1633-1636, 2015

Split Tibialis Posterior Tendon Transferi

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1626-1632, 2015

Rezidüel Pes Ekinovarus DeformitesindeTibialis Anterior Tendon Transferi

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1682-1691, 2015

Aşil Tendonunun Açık Uzatılması

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1619-1625, 2015

Kavus Ayağın Cerrahi Tedavisi

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1639-1649, 2015

Talokalkaneal Koalisyonun Eksizyonu

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1655-1660, 2015

Üçlü Artrodez

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL, S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1600-1607, 2015

Dirençli Pes Ekinovarus TedavisindePosteromedial ve Posterolateral Gevşetme

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S.W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1674-1681, 2015

Kalkaneonavikular Koalisyonun Rezeksiyonu

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S. W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1650-1654, 2015

Ponseti Alçısı

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, WIESEL S.W., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1661-1673, 2015

Başparmak ve Parmakların Kemiksel Yaralanmaları

in: Beasley in El Cerrahisi, BEASLEY R.W., Editor, Habitat Yayıncılık, pp.200-225, 2011

Sistemik Komplikasyonlar

in: Erişkin Kırıkları, BUCHOLZ R.W., HECKMAN J.D., COURTBROWN C., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.549-562, 2011

Özel El Hastalıkları

in: Campbell s Operative Orthopaedics 11th Edition, CANALE, S. TERRY, BEATY, JAMES H. , Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.4103-4123, 2011