Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Basaltic tephra: potential new resource for ceramic industry

BRITISH CERAMIC TRANSACTIONS, cilt.99, ss.129-136, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MICROMORPHOLOGY OF BASALTIC CERAMICS

BRITISH CERAMIC TRANSACTIONS, cilt.94, ss.33-37, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Çinilerinde Pişme Sonrası Fazlar

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.279-288, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Çinilerinde Pişme Sonrası Oluşan Fazlar

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.279-288, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanpınarı Kırmızı Kilinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.229-234, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanpınarı Kırmızı Kilinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliginin Arastırılması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.229-234, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Almanpınarı Kırmızı Kilinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.229-234, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Microstructural peculiarities in historical Turkish ceramics

12th International Meeting on Soil Micromorphology, Adana, Türkiye, 20 - 26 Eylül 2004, ss.15-17

İznik Çinilerindeki Mercan Kırmızısı Boyarmaddenin Mineralojik Ve Kimyasal Yapısının Araştırılması,

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu,, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2003, ss.117-124

Seramik Sanatlarında Kullanılan Pigment Boyalar

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu,, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2003, ss.125-132

Microstructure and Surface Hardness of Dolomite Supported of Ceramic Products Fired at 1150oC

Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS–2003), İstanbul, Türkiye, 29 Haziran - 03 Temmuz 2003

Kubadabad Seramik ve Çinilerinin Analiz Sonuçları

25. Uluslararası Arkeometri ve Kazı Sonuçları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2003, ss.12

Forsterit mineralinin dolomit katkılı seramik ürünlerde mikroyapı ve yüzey sertligine etkileri

Mühendislik Bilimleri Genç Arastırmacılar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003

Forsterit Mineralinin Dolomit Katkılı Seramik Ürünlerde Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırıcılar I. Kongresi MBGAK?2003, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003, ss.819-825

Iznik Çinilerindeki Mercan Kırmızısı Boyarmaddenin Mineralojik ve Kimyasal Yapısının Arastırılması

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Türk Çini Sanatında Fırınlama Teknolojisine Baglı Olarak Gelisen Yüksek Sıcaklık Mineralleri

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Seramik Sanat Objelerinin Seramik Parkı Yapımında Kullanılması ve Çukurova Üniversitesi Kampüs Alanında Deneysel Çalısma

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Seramik Sanatlarında Kullanılan Pigment Boyalar

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Türk Çini Eserlerinde Kullanılan Kuvars Minerallerinin Parçacık Biçimlerinin Sınıflandırılması

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Yakın Geçmisteki Kütahya Çiniciligine Teknolojik Yaklasımlar

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Patte de Verre Teknigi

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Hititlerde Inançsal Pismis Toprak Figürler

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

Türk Çini Eselerinin Arkeometrik Yönden Incelenmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası El Sanatları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2000, ss.5

Alternative use of non-arable soils in Ceramics Industry

Agriculture-Environment Symposium, Mersin, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 1996, ss.8-9

Osmaniye ve Çevresi Seramik Hammadde Potansiyeli

Tarih Içinde Bütün Yönleriyle Osmaniye 1. Sempozyumu, Osmaniye, Türkiye, 15 - 18 Kasım 1993, ss.11

Diğer Yayınlar