Iznik Çinilerindeki Mercan Kırmızısı Boyarmaddenin Mineralojik ve Kimyasal Yapısının Arastırılması


HALEFOĞLU Y. Z. , SAKARYA N. , Evliya H.

I. Ulusal Osmaniye-Karatepe Seramik Arkeometrisi Sempozyumu ve Çalıstayı, Osmaniye, Türkiye, 23 - 30 Ekim 2000

  • Basıldığı Şehir: Osmaniye
  • Basıldığı Ülke: Türkiye