Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1985 - 1992 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1985 - 1988 Sanatta Yeterlik

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı, Türkiye

 • 1982 - 1985 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1975 - 1980 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Tatbiki Güzel Sanatlar, Seramik Tasarımı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992 Doktora

  Bazaltik seramiklerin teknolojik, mikromorfolojik ve minerolojik özellikleri ve erozyon-korozyona dayanıklı malzemelerde kullanılma olanakları

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı

 • 1985 Yüksek Lisans

  Adana ili çevresinde yaygın olarak bulunan bazalt kayaçları ve kilce varsıl materyaller ve Beykoz söğüt killeri ile yapılan karışımların seramik yapımına uygunluklarının araştırılması ve mikromorfolojik özellikleri

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce